[I ie u uj sallerlei Pepsi schoolagen da WEDSTRIJD(3) Heineken in neon- letters OP VICTO RIA HOTEL(l) Sinds 26 augustus prijkt de naam Heineken nu als lichtre clame op het dak van het Victoria Hotel te Amsterdam. Dit is een uniek reclamepunt in onze hoofdstad omdat het hotel tegenover het Centraal Station ligt. VAKO-DOCENTEN BEZOEKEN ZOETER- WOUDE(2) Op maandag 16 augustus waren de docenten van het Instituut VAKO te gast op de brouwerij te Zoeterwoude. Dit instituut verzorgt voor de Stichting Het Slijtersbureau de opleiding voor het Slijtersvak- diploma. Het gezelschap bezocht de brouwerij op uitnodiging van de heer R.P. Geersinga, hoofd Ontvang sten, zelf al 17 jaar examinator. De ontvangst vond plaats in de ontvangstruimte "De Hooi berg". "Brouwerij technolo gie" was het onderwerp van een uitgebreide inleiding door de heer A. Ferdinandus, hoofd Bedrijfstechnologische Dienst. Hierna volgde een rondleiding door de moderne Zoeterwoud- se brouwerij, waarna het programma werd afgesloten met een proeverij van de 12 door Heineken geïmporteerde buitenlandse bieren. Op de foto rechts de heer Geersinga, 3e van links de heer Ferdinan dus. op het winnen van een hoofd prijs bestaande uit 25 LP's naar eigen keuze. Deze actie duurt van september 1982 tot en met juni 1983 en elke maand wordt er door een onafhankelijke jury een win naar gekozen. Bovendien zijn er iedere maand vijf troostprij zen bestaande uit de Top Tien van de maand. Op de foto Michiel van Huiten die de winnaar werd van de maand september. Hij krijgt zijn 25 LP's overhandigd door Charles Corver van Vrumona. In een schoolagenda-ad vertentie roept Pepsi scholieren op een eigen variatie te beden ken op de welbekende slogan: Likkebaardendlekkerlessende- koelklinkendfrisdrinkendstem- mensmerendrazendflitsend- snel vibrerendkoelkoelsissende Pepsi. Hiermee maken zij kans Belangstelling UIT BINNEN- EN BUITENLAND VOOR N.J.H.C.(4) Het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Jeugd Herberg Centrale vormde de aanleiding voor vele festiviteiten in de week van 16 tot en met 20 augustus, waaraan een inter nationaal congres was verbon den. Hieraan nam een groot aantal ambassadeurs deel uit gebieden waar jeugdherbergen zijn, zoals Afrika, Australië, Japan, West-Duitsland, de

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 26