m El Hf» ppl -fu ■D" v v s 'r 1 :(r i r ra J rrrprr kelijk om de nieuwe tussenvloer te dragen. Het plafond is volgens het ritme van het gebouw ingedeeld in vakken en stroken. Deze stroken zijn als spiegels uitgevoerd om de ruimte hoger te doen lijken. De ge bruikte plateaus met serviesgoed worden via twee afruimstations voorgesorteerd naar de spoelbakken getransporteerd. VERGADERZALEN Om aan de steeds toenemende vraag naar centraal gelegen goed bereikbare verga- der- en cursusruimten te voldoen zijn op het tussenniveau 7 vergaderzalen gepro jecteerd met aparte toegangstrap en toilet ten. Hier zijn ook de kantoren en de kleed ruimten voor het personeel. DIENSTRUIMTEN EN INSTALLATIES Achter het buffet liggen keukens en maga zijnen, gekoeld en ongekoeld. Een goede renlift verbindt deze ruimten met een op slagruimte op straatniveau en met de nieu we tussenverdieping. Het geheel is voor zien van airconditioning en de zalen bo vendien van alle moderne hulpmiddelen. Aan energiebesparing is uiteraard ruime aandacht besteed. OUDE WACHTKAMER Tijdens de bouw van de nieuwe restauratie werd een actiecomité opgericht dat zich beijverde voor het behoud van de oude nostalgische ruimten. Dit heeft geresul teerd in de toezegging door N S. dat de fraaie restaurant-zaal, grenzende aan de ook reeds geheel gerestaureerde Konink lijke wachtkamer, in de oorspronkelijke staat behouden zal blijven. Het voorne men is hier een eenvoudige exploitatie te starten waarvoor de plannen thans worden voorbereid. Free flow met koffie en sandwich gedeelte. nt met doorzicht naar free flow buffet. Prprrr 25 -fel Nfe i KïTïc fVjn K i nn nn - - - M 'Hfii

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 25