Grote rigoreus liet doorvoeren ter be scherming van hygiëne en eerlijke (wijn)handel. Er zijn drie instellingen die, deels uit eigen initiatief en vrije wil, druiventeelt, oogst. Portwijnbereiding, transport, opslag en export onder con trole hebben. Hier in Vila Nova de Gaia hebben de Portwijnschippers in 1933 een gilde gevormd onder de naam Gremio des Exportadores do Vinho de Porto, waarbij elke exporteur verplicht aange sloten is. In het produktiegebied, op 65 km afstand van Oporto, maakt het Casa do Douro zich dienstbaar aan de wijnbouwers met het geven van adviezen bij tegenslag en problemen in de verbouw en vinificatie. Ook de toelevering en de voor Portberei- ding noodzakelijke gedistilleerde wijn, wordt door het Casa do Douro geregeld. Overkoepelend werkt het Portinstituut "Instituto do Vinho do Porto" met ver strekkende bevoegdheden in controle op voorraden en inzage van administraties. Port lodges in Vila Nova de Gaia. Hier ligt de jongste port in alle rust te rijpen. Markt in Oporto HET PRODUKTIEGEBIED Het gebied waar in broeierige hitte de wijnstokken sinds eeuwen staan aange plant, gold lange tijd als ontoegankelijk. Feitelijk zijn pas in de laatste decennia wegen aangelegd in dit woeste bergland. Eeuwenlang diende de Douro als water weg waarlangs de platte schepen, onbe mand, stroomafwaarts dreven, soms ge holpen door de wind als stuwkracht in een klein zeiltje. De druivestokken staan op smalle terrassen tegen steile hellin gen. Een merkwaardigheid van de on dergrond is, dat de leisteenlagen niet ho rizontaal maar verticaal gekerfd staan. Dit is gunstig, omdat de schaarse regen gemakkelijk in de onderlaag kan zinken en niet, zoals bij snelle verzadiging van een ondoordringbare helling het geval is, het laagje aanplant-aarde naar beneden vloeit. Het is een gebied van uitersten. Tijdens de zomer blijft zonnewarmte tus sen de bergen gevangen en doet het wa ter van de Douro verdampen. De druive- planten profiteren van deze vochtige hit te zodat de bladeren niet verdrogen en rijkelijk suikers worden gevormd. Geen aangenaam klimaat om in te werken, maar wel uit te houden wanneer men dit machtig mooie gebied als toerist be zoekt. 's Winters zijn er snijdend koude winden en veel regen: f30 mm. PRODUKTIEPROCES De in dit voor wijnbouw moeilijke kli maat aangeplante druivesoorten zijn: Blauwe druiven: Amarela, Francisco, Roriz, Touriga-Nacional Bastardo, Mau- risco e.a. Voor witte port worden voor namelijk Malvasia en Esgena Cao ge bruikt. De oogst vindt midden september plaats. Een wijnboerderij heet in het Portugees "Quinta" en de bak waarin de geperste most vloeit: "lagar". Vroeger werden de druiven in deze ongeveer 70 cm diepe la- gars met de voeten getreden maar ook deze romantiek behoort tot het verleden. De grote porthuizen maken sinds lang gebruik van automatische vinificatie. Welke vinificatiemethode ook wordt toe gepast, belangrijk is om te weten, dat voor portwijn het gistingsproces wordt onderbroken door het alcoholpercentage op te voeren. Dit doet men door gedistil leerde wijn aan de gistende most toe te voegen op het moment dat nog een hoeveelheid onvergiste suiker aanwezig is. Port bevat dan ook 6 a 8% suiker wat vrij zoet is. In de maanden april/mei vol gend op de oogst, wordt het verkregen produkt naar Oporto gebracht om onder ambtelijk toezicht verder te rijpen wat jaren kan duren. Naast de bekende on derscheidingen naar kleur Ruby -donker rood, Tawny -bleekrood, White, bestaan er leeftijdsaanduidingen die betrekking hebben op de tijd dat de wijn op houten vaten gelagerd is geweest tussen oogst jaar en het tijdstip van bottelen. wordt vervolgd) Jugendstil-stationnetje van Pinhao in het Douro-dal; de tegeltableaus beelden de wijnoogst uit. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 21