-KELDERBIERINSTALLATIE BEWIJST GOEDE DIENSTEN- Komende vanuit de richting Utrecht neemt u rijdende op de A2 vlak boven 's Hertogenbosch, de afrit richting Waalwijk. Rechts van deze weg, direct na de afsplitsing ziet u in de verte Sport centrum Maaspoort. Gebouwd op een paar honderd meter van af de snelweg en aan de rand van de Bos sche nieuwbouwwijk Maaspoort is deze gloednieuwe sporthal het domein en de grote trots van Frank Rijnierse, 31 jaar en manager van Maaspoort. Wij hebben een afspraak met hem voor dit verhaal, maar hij heeft al bij voorbaat aangekondigd dat het gesprek wel moeilijk zal verlopen om dat hij het razend druk heeft. PRIMEUR VOOR VERONICA EN MAASPOORT Van buiten gezien biedt de hal een rustige aanblik, met uitzondering van een verza meling NOS-auto's en een huizenhoge zendmast, is er weinig bijzonders te zien. Binnen lopen tientallen mensen rond en het lijkt er wat chaotisch aan toe te gaan. Maar die eerste indruk blijkt later onjuist. Er wordt met man en macht en volgens het draaiboek gewerkt. Het is vrijdag 8 okto ber 1982 en over een paar uur wordt vanuit Maaspoort "De Nacht van Veronica" rechtstreeks uitgezonden op radio en tv. Een groot muzikaal evenement, georgani seerd door deze kersverse B-omroep in medialand, waaraan uitsluitend Neder landse Popgroepen van faam hun mede werking verlenen. Vanaf twaalf uur 's nachts, tot de volgende morgen vier uur kan popmuziek minnend Nederland en België rechtstreeks getuige zijn van het "live" optreden van groepen als Vitesse, Golden Earring, Normaal en Doe Maar. Volgens de kenners een muzikale happe ning van de eerste orde en Veronica's eer ste echte popnacht. In de grote sporthal wordt niets aan het toeval overgelaten om deze primeur voor Veronica en Maaspoort vlekkeloos te laten verlopen. Straks staat alles klaar om de bezoekers van dit pop concert te ontvangen. Ze komen uit alle delen van ons land en zijn zo gelukkig ge weest een van de vijfenveertighonderd toegangskaarten te bemachtigen. "Wij zijn al weken uitverkocht, maar er wordt nog steeds opgebeld voor kaarten", aldus Frank Rijnierse. Om het evenement voor al die bezoekers goed te laten verlopen zijn zo'n vijfhonderd mensen in de weer met de De grote sporthal waarin het popconcert werd gehouden. organisatie, het opbouwen, begeleiden en de uiteindelijke uitzending van deze t.v.- en radio gebeurtenis. En dat allemaal voor vier uur uitzending! Volgens Frank Rij nierse zijn er alleen al zo'n honderdvijftig mensen bezig met de technische voorbe reidingen, zoals geluid, licht enzovoort. Buiten de hal staan twee, speciaal voor de ze gelegenheid ingehuurde agregaten die voor de benodigde krachtstroom moeten zorgen. Elk exemplaar heeft voldoende vermogen om de stad 's-Hertogenbosch van elektriciteit te kunnen voorzien. UITSCHENKPUNTEN WA Om ervoor te zorgen dat fans die geen kaartje hebben buiten blijven en om onge regeldheden binnen te voorkomen is een zestig man "sterke" ploeg van een in dit soort evenementen gespecialiseerde veilig heidsdienst aanwezig. De medewerkers van Maaspoort, vier vaste krachten en der tig parttimers zijn er allemaal, en voor de ze gelegenheid versterkt met vijfentwintig vrijwilligers. Zo'n grote ploeg is nodig om de verschillende uitschenkpunten te be mannen die voor deze gelegenheid door de Frank Rijnierse en zijn secretaresse Coriene Walters bespreken het dagprogramma. De Heineken kelderbierwagen van waaruit rechtstreeks werd getapt. Nacht van Veronica in Sportcentrum Maaspoort

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 18