-MEER GEMAK BIJ LADEN EN LOSSEN- De ontwikkelingen in het verkeer onder andere in de binnensteden, maken het noodzakelijk dat er in de distributiesfeer gezocht wordt naar mogelijkheden om aanpassingen te realiseren. Bij de distributie van dranken is het laden en lossen niet zelden een probleem. Niet alleen de bereikbaarheid van de horecabe drijven speelt daarbij mee, ook het feit dat veelal aan de straatkant gelost moet wor den belemmert een vlotte en efficiënte dis tributie. SAMENWERKING Om een oplossing voor deze problematiek te vinden heeft Heineken in samenwerking met DAF een voor dit merk nieuw type vrachtwagen ontwikkeld waarmee men sneller en makkelijker de klanten kan be- leveren. Het gaat om een aangepast chas sis, waarvan de verdiepte laadvloer ken merkend is. Doordat de hoogte van de laadvloer met de helft is gereduceerd, vergt het met mankracht uitladen van goe deren en inladen van lege emballage veel minder inspanning. Verder is de laadvloer over de volle breedte vlak. Daardoor kan de chauffeur op de laadvloer gemakkelijk van de ene naar de andere kant lopen en hoeft hij niet van de straatzijde te laden of te lossen. De ruimte achter de cabine werd benut door er een kast van te maken waar kleinere en grotere spullen als reclame-ar tikelen en glaswerk opgeborgen kunnen worden. Om deze constructie te kunnen realiseren moest de brandstoftank ver plaatst worden naar de andere kant van de wagen. EXPERIMENT Afhankelijk van de ervaringen die in de proefperiode met deze vrachtwagen wor den opgedaan in een aantal horecagebie- den zal besloten worden omtrent een mo gelijke invoering van dit type. 17 Nieuw type vrachtwagen voor drankenhandel

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 17