Streepjesco 712000"010027 -MEER INFORMATIE OP PRODUKTEN- Vanaf begin 1983 aanstaande zullen de bierverpakkingen van Heineken Nederland zijn voor zien van een tweetal nieuwe aanduidingen. Het gaat om de Uniforme Artikel Codering en om de in Europees verband verplicht gestelde houdbaarheidsvermelding. AANPASSINGEN Een en ander heeft ingrijpen de aanpassingen noodzake lijk gemaakt. Voor zowel de 30 cl als de 50 cl flessen werd een nieuw rugetiket ontwik keld waarop houdbaarheids termijn en Uniforme Artikel Codering zijn aangegeven. Dat leidde ertoe dat de brou werijen in Amsterdam, 's- Hertogenbosch en Zoeter- woude nieuwe etiketteerma chines moesten plaatsen of bestaande dienden aan te passen. Maar het zijn niet al leen de (retour)flessen die van de beide nieuwe vermel dingen worden voorzien: ook blik- en monoverpakkingen krijgen deze codes mee. Voor Heineken en Amstel bier gaat het er als volgt uit zien - (Retour)flessen krijgen een nieuw rugetiket met daarop de beide codes. - Op blik wordt de streepjes code aan de zijkant aange geven; de houdbaarheids aanduiding staat aan de on derzijde. Op het tray komt de UAC èn de termijn van houdbaarheid nog een keer terug. - Amstel mono krijgt beide vermeldingen op de clus terverpakking, niet op de individuele flesjes. Kratten zijn niet voorzien van houdbaarheidsaandui ding. Voor wat betreft UAC zijn er coderingen beschik baar (zie overzicht) die in het toegepaste computersysteem kunnen worden ingebracht. NIET ALLEEN BIER Ook voor de frisdranken van Vrumona geldt dat beide ver- Heineken meldingen op het etiket wor den ingevoerd. Een aantal van deze produkten was al voorzien van de streepjesco de. Voor de aanpassing van de etiketten van de overige produkten worden momen teel voorbereidingen getrof fen. Datzelfde geldt voor de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland, die een aantal produkten die in het levens middelenkanaal worden ver kocht -en te denken valt hier bij aan advocaat, sherry en wijn- van de streepjescode zal voorzien. Een houdbaar heidsvermelding is niet ver plicht voor dranken met een alcoholpercentage van meer dan 10% Op de middenpagina's van deze katern treft u een com pleet overzicht aan van de Uniforme Artikel Codering en houdbaarheidsaanduiding op de bieren zoals die door ons worden geleverd. 8 712000 010027 13 te dbaarheidS' GFAOVlSFf RDE DRINKTEMPFRAÏUUR 6»8°C HI'S VOOR EEN GOED GLAS HEINEKEN BIER BFWAAR HEINEKFN BIE R KOEL EN DONKER NA DE AFWAS Hr T GE AS NASPOELEN GFBRUIK FEN BIERGLAS ALLEEN VOOR BIER VOOR U INSCHENKT HET GLAS OMSPOELEN MET KOUD WATER. 0000 00000 TENMINSTE HOUDBAAR T0I EINDE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 83/84

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 13