Enkele maanden geleden is onder de naam "Heineken Shop" de verkoop en verzending van een aantal artike len voorzien van de merknaam Heineken van start gegeaan. Naast voor de hand liggende artike len zoals glazen, dienbladen en ope ners zijn er onder meer ook polo- shirts, joggingpakken en sweatshirts in het Heineken Shop assortiment opgenomen. Nieuw is dat al deze ar tikelen rechtstreeks besteld worden bij, en verzonden door, een hierin gespecialiseerd postorderbedrijf. De belangstellende consument kan zijn of haar bestelling opgeven via een bestelformulier dat op aanvraag (01608-13923) wordt toegezonden. De levensmiddelenorganisatie Schuitema, waarbij kruideniersbe- drijven onder de namen Paraat, C1000, Centra en Mikro zijn aange sloten, heeft in 525 van haar winkels ingehaakt op de Heineken Shop. Tijdens een veertien dagen durende actieperiode ontvingen haar klanten bij aankoop van Heineken bier kor tingscheques waarmee de verzend kosten op een Heineken sweatshirt als korting werden verkregen. In alle aangesloten winkels werd deze actie door middel van een displaypop bij het Heineken bier onder de aan dacht van de consument gebracht. Na ruim twintig jaar op het terrein van de Centrale Markt aan de Jan van Galen straat in Amsterdam gevestigd te zijn ge weest, is VEN Groothandelscentrum ver huisd naar een nieuw bedrijfspand aan de Weesperstraat te Diemen. Voor de dui zenden klanten van Ven een belangrijke verbetering omdat dit nieuwe groothan delscentrum, gelegen aan de rand van Am sterdam, makkelijk bereikbaar is en ruime parkeergelegenheid biedt. Bovendien is de verkoopruimte belangrijk groter ge worden en het assortiment food- en non food artikelen aanmerkelijk uitgebreid. 12 Actie Schuitema Ven verhuisd

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 12