f*EPSI foyaK i«b CITRON Club oyalClub [PEPSI-COLA] 'oruchtenlimon^1 untchtenlimond' K^jSONWATFR I UT I ,r rtF-LOISCtf ^^ATERUIT DE BELGISCH^ wrï fay///////1 TTER LEiMO^ - /sMS/S/Zs/f-Mf/ JRCE NATURELLE DES Af VTURELLE DES :enmarkt eerste helft 1982 IsaasiasSiB^ LMONADE METU*** e INHOUD: 0.2^ lSi«M)ctiiAC *>TTUO BVVRUMO"13' Dank zij de mooie zomer is de vraag naar bittere frisdranken in het eerste halfjaar van '82 maar 1% lager uitgevallen dan die in het eerste halfjaar van '81. De juni/ juli omzet lag dit jaar dan ook 12% boven die van juni/juli '81. De shandyconsumptie is eveneens terug gevallen. De juni/juli afzet in '82 was zelfs lager dan die in juni/juli '81. Het mineraalwatersegment groeide met ruim 8V2%Maar dit groeicijfer blijft dui delijk achter bij de voorheen gebruikelij ke groeicijfers. En de terugval van de vraag naar bronwater met citronsmaak met bijna 5% doet vermoeden, dat ook de bronwaterfabrikanten straks niet en thousiast op 1982 zullen terugkijken. De begin 1982 doorgevoerde accijnsver hoging en de economische malaise in Ne derland hebben fikse gevolgen voor de Nederlandse frisdrankenindustrie. Zelfs een fraaie zomer blijkt vrijwel geen, of althans onvoldoende soelaas te bieden. Voor de individuele fabrikant liggen er echter nog wel groeimogelijkheden, mits hij op een profijtelijke wijze zijn markt aandeel weet te vergroten, hetgeen on der meer mogelijk is door het ontwikke len van nieuwe produkten. De activiteiten van Vrumona op dit ge bied hebben dit jaar onder meer geleid tot: - de introductie van Joy, een produkt dat inmiddels bewezen heeft goede kansen in de markt te hebben; - de introductie van B3 Jus d'Orange en B3 Appelsap in 0,25 liter blikjes; - de introductie van Sourcy Orange en Lemon .in de horecasector; - de introductie van B3 Druivensap in kleine flesjes in de horecasector; - de introductie van Royal Club Grape fruit. Gezien de zware druk op de prijzen en de marges in de "traditionele" smaakseg- menten, bieden zulke nieuwe produkten ook voor de handel interessante perspectieven. Immers, succesvolle nieuwe produkten zijn minder prijsgevoelig. Daarom zal Vrumona ook in de komende jaren actief blijven op het ge bied van de ontwikkeling van nieuwe smaken en verpakkingen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 11