Royal Club irte bessen ;Ci ï&tenlimoM BrrtERLfMON Royal Club iouRcy, Hoewel de totale fris- drankenafzet in juni en juli '82 volgens Nielsen dank zij het fraaie zomerweer ruim 8% hoger is geweest dan die in de juni/juli periode van '81, blijft de ontwikkeling van de frisdrankenmarkt verre van rooskleurig. Vergelijken wij de Nielsen cijfers over de periode februari tot en met juli 1982 met die over dezelfde periode in 1981, dan komen wij tot de volgende resultaten. De frisdrankenconsumptie is met 2% toege nomen, maar dit positieve resultaat is uit sluitend te danken aan de mooie zomer maanden. Al met al zal de totale frisdran kenconsumptie in '82 beduidend lager zijn dan in '81. Opvallend is, dat het aandeel van de vruchtenlimonades weer is toege nomen. Vrijwel zeker is dit het gevolg van het feit, dat de consument dit jaar steeds meer goedkope frisdranken kiest. De lage sinasprijzen werken dus in het voordeel van dit segment. De totale sinasconsump- tie is ook absoluut gezien met 3% toegeno men. De vraag naar gazeuse is met bijna 4% toe genomen, zij het dat ginger ale 20% terug viel. Ook hier is de groei te danken aan de goedkope gazeuses. De consumptie van lemon-lime dranken daalde met 2%, terwijl die van cola's met 21/2% toenam. Dit laatste is vooral te dan ken aan de grote belangstelling voor co la's in de zomer, welke belangstelling een nieuwe dimensie heeft gekregen door de Pepsi campagne "Doe de Pepsi Proef. Laat uw smaak beslissen". PEPSI 10 NIEUWE SINAASAPPEMB*- W0KW6I1ET SINASSAPPfgpn ft"'* UMON f, OTROtNKWAsr mh :s mC KINirse PIK LfTtR "ÊVAT 2ö'/o BIER- ^UMONADEffi SHANDY au tou i) fn «oi iiMCr*» L O-li VOI.^*,. wES» Vprata (SOURC Ontwikkeling frisdrankei SOÜRCX CITRON

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 10