Inhoudoktober 13B2 Tap en Schap is een informatieblad van Heineken Nederland. Redactie: E.C. Bouwmeester. Vaste medewerkers: W.J. Hoeben, M.P.J. van Soest, J. Zellenrath. Redactiecommissie: R.G.H. Élfrink, J.F.B. Houthuys, A. Jansen, D. Marck, L.M.F.W. Timmermans, J.A. Vleghert Redactieadres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. Tel. 071-81 42 49, 81 42 88. Bij de voorpagina: Twee van de vele cafés in Maastricht waar Ridder Pils wordt getapt. Bij de achterpagina: Showcard van Ridder Pils. Colofon en inhoud van dit nummer 2 Brouwerij De Ridder te Maastricht, sinds kort deel van de Heineken Groep 3 Heineken en Amstel agenten gezamen lijk bijeen voor presentatie Kelderbier- project 6 Nieuw van Vrumona: Royal Club Grapefruit 9 Activiteiten van Heineken bij regionale evenementen 10 Nu ook B3 Druivensap; 14 Win f 1.000,- in nieuwe Royal Club Shandy promotie 'Doe de Pepsi Proef' goed ontvangen 15 'Praten over wijn' met J. Zellenrath, auteur van het gelijk namige boek en de rubriek Parlant du vin 16 Leven in de bouwerij 18 Coebergh nieuwe oogst 20 Paradisi promotie-team actief 21 Nieuws Allerlei 22 Nieuwe redactrice Per 1 oktober a.s. zal de redactie van Tap en Schap weer op volle sterkte zijn. Met ingang van deze datum volgt An neke van de Wijngaart, reeds gerui me tijd werkzaam bij Heineken, Harriët Peteri, die vorig jaar het concern om studieredenen verlaten heeft, op als redactrice van Tap en Schap. Wij wensen haar veel succes toe in deze nieuwe functie en hopen dat zij haar werk met veel plezier zal doen. Mutatie redactiecommissie Tevens heten wij drs. L.M.F.W. Timmermans welkom als nieuw re dactiecommissielid van Tap en Schap. De heer Timmermans treedt tot de commissie toe in opvolging van mr. R.A.B. Combée. Ook de heer Timmermans wensen wij suc ces toe bij de uitoefening van deze taak. De redactiecommissie Aan meer dan honderd Heineken en Am- stel agenten werd op 30 juni het Kelder- bierproject gepresenteerd. Op de pagina's 6, 7 en 8 de belangrijkste punten die tij dens deze gezamenlijke bijeenkomst op de brouwerij in Zoeterwoude aan de orde waren. Met speciale acties voor Heineken en Am- stel haakt Heineken Nederland in op vele evenementen die zich in ons land op plaat selijk en regionaal niveau afspelen. Een kleine greep uit de activiteiten op de pagi na's 10 t/m 13. Sinds zes jaar verschijnt in elke Tap en Schap een artikel in de rubriek 'Parlant du vin' van de hand van de heer J. Zellenrath. Op pag. 16 en 17 een gesprek met deze wijnman bij uitstek, naar aanleiding van het verschijnen van het onlangs door hem geschreven boek 'Praten over wijn'.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 2