Inhoud mei 1982 Tap en Schap is een informatieblad van Heineken Nederland. Redactie: E.C. Bouwmeester. Vaste medewerkers: W.J. Hoeben, J. Reppel, M.P.J. van Soest, J. Zellenrath. Redactiecommissie: R.G.H. Elfrink, J.F.B. Houthuys, A. Jansen, D. Marck, J.A. Vleghert. Redactieadres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. Tel. 071-81 42 49, 81 42 88. Bij de voorpagina: Een glas bier van de tap: bij veel horeca-klanten favoriet. In dit nummer extra aandacht voor de kwaliteit van het getapte bier. Bij de achterpagina: Een foto uit 1929, genomen in Muiderberg. Op de foto Amstel agent, de heer Gieling (achter het stuur) met zijn zoon. Het agentschap is in de familie gebleven want de kleinzoon van de eerstgenoemde heer Gieling staat tegenwoordig aan het hoofd van de Muidense firma Gieling-Van Veen, zoals het bedrijf nu heet. Colofon en inhoud van dit nummer 2 Tapbier verdient een goede verzorging 3 Een nieuwe, strijdbare promotie van Pepsi: De Pepsi Proef 6 Grouw, de nieuwe vestigingsplaats voor Heineken's noordelijke horecagebied 8 Mixen met Royal Club B3 in blik 9 ^0 12 14 15 Horeca onderweg HCR De Lindeboom in Tilburg 16 Parlant du Vin 18 Leven in de Bouwerij Zalencentrum De Rustburcht 20 Joy, een oude bekende nu nieuw terug Activiteiten rond Evita en Paradisi Nieuwe smaken van Sourcy Seven-Up in de motorsport Seven-Up in nieuwe verpakking Seven-Up Light in blik Geef glas een nieuwe kans! De Heineken Shop 22 23 24 Brouwerij Moortgat op bezoek bij Heineken Nieuws Allerlei 25 26 Alle aandacht voor de verzorging van het tapbier; dat is het parool van Heineken dit jaar. Het tappen, het schoonhouden van leidingen en apparatuur, het schoonmaken van de glazen, alles komt aan bod bij deze grootscheepse actie. Dat alles met het doel de consument een kwalitatief beter getapt glas bier voor te zetten. Want kwaliteit en service daar gaat het om, juist nu de horeca- consument zijn geld kritischer gaat beste den. Pagina 3 en verder. Pepsi werpt zich in de strijd om de gunst van de cola-drinker. "Doe de PepsiProef' is het thema van een uit Amerika overgeko men consumentencampagne waarin een blinde smaaktest centraal staat. Een voor Nederland unieke aanpak waarover u op de pagina's 6 en 7 meer leest. Het horecagebied Groningen-Friesland- Drenthe heeft na aanvankelijke moeilijk heden met vergunningen onlangs een nieu we behuizing kunnen betrekken. In Grouw opende burgemeester Holtrop tijdens een feestelijke bijeenkomst het pand. Pagina 8. Deze zomer wordt in ieder geval een vrolij ke zomer: Joy is terug. Een oud merk maar een geheel nieuw produkt in een nieuwe verpakking. De nieuwe sinaasappelsmaak van Joy heeft zonder twijfel goede kansen in het segment frisdranken met sinaasap pelsmaak. Pagina 10 en 11. Glas verdient een kans op hergebruik. Gooi het niet weg, maar deponeer het in de speciale glasbakken zodat het milieu ge spaard wordt en er op grondstoffen en energie wordt bespaard. De achtergronden van een landelijke actie op pagina 23. Sourcy brengt twee nieuwe smaken op de markt, waarmee haar bronwaterassorti ment nu compleet is. Op pagina 14 leest u er alles over. I wtSSgË

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 2