Horeca nndeniiEP Toen Leo Maas op zijn acht en vijftigste jaar in Tilburg de horeca binnenstapte mocht hij zich al een geslaagd zakenman noemen. Het was voor hem geen noodzaak meer. Zonder al te veel zakelijke beslommeringen had hij met zijn vrouw een rustig leven kunnen leiden. Maar Leo Maas, van nature een harde werker, is een man die niet stil kan zitten. DOOR J. REPPEL Hotel Cafó Restaurant De Lindeboom met reeht het eerste huis van de stad De heer Maas voelde zich op die leeftijd nog vitaal genoeg om de uitdaging, die de horeca voor hem was, aan te nemen. Op dat moment was hij eigenaar van een druk kerij en een middenstandswarenhuis. "Ik blijf het jammer vinden, dat ik niet twintig jaar eerder in de horeca terecht gekomen ben", zegt de energieke Leo Maas. "Mijn broer heeft er ook jaren zijn brood in ver diend. Ik heb hem dikwijls benijd". En hij vervolgt: "Ik heb veel gereisd om inkopen te doen voor mijn warenhuis. Daardoor kwam ik regelmatig in hotels terecht in het buitenland, onder andere in Taiwan, Ma nilla en Hongkong. Dat hotelleven boei de mij en daarom besloot ik om het ook in die richting te zoeken. Bo vendien vind ik mensen ontvan gen en ze goed verzorgen een leuke bezigheid. Ie dere morgen om acht uur ben ik al aan wezig in mijn bedrijf, ik wil op de Heuvelring staat. Omdat het pand oud was, hebben wij het eerst helemaal af gebroken. Bovendien wilden wij er ook een enigszins andere exploitatievorm aan ge ven". De gedaanteverwisseling van het be drijf is opzienbarend. De ideeën bij de bouw van het pand en de interieurinrichting komen voor een groot gedeelte op naam van de huidige eigenaar. De ruime marme ren hal doet imposant aan, terwijl het res taurantgedeelte met veel lichte tinten een Franse sfeer uitstraalt, die ook terug te vin den is in de achttien hotelkamers met bete gelde bad-, en toiletruimte in warme kleu ren. Alle kamers zijn voorzien van telefoon en kleurentelevisie. Het restaurantgedeelte bestaat uit een tearoom - met dansvloertje - die plaats biedt aan zestig personen, een pe tit restaurant met een bezettingscapaciteit van 80 mensen en een restaurant a la Carte, waar vijftig mensen kunnen genieten van de voortreffelijke spijzen. De prijsstelling is alleszins redelijk. De fraaie goudkleurige kroonluchters, afkomstig uit Wenen, stra- er zijn als mijn gasten hun ontbijt gebrui ken. Maar het gebeurt dikwijls, dat ik om twee uur 's nachts pas naar huis ga. Licha melijk en geestelijk kan ik dat nog steeds opbrengen, dat vormt geen enkel pro bleem. Ik durf rustig te zeggen, dat ik per week honderd uur in mijn bedrijf aanwezig ben. Sinds de opening op 23 januari 1981 heb ik mij nog geen vrije dag gegund". GEDAANTEVERWISSELING Het op de Heuvelring geheel nieuw opge bouwde "Hotel Café Restaurant De Linde boom" staat op het mooiste plekje in het centrum van Tilburg. De naam van het be drijf bleef ongewijzigd. "Dat hebben wij bewust gedaan", vult Leo Maas aan. "De Lindeboom" was al meer dan vijftig jaar een horecabedrijf met een goede klank. De familie Van de Pijl heeft daar altijd hard voor gewerkt toen zij de zaak nog exploi teerde. De naam is indertijd ontleend aan de grote lindeboom, die ook nu nog midden

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 16