Inhoud februari 1902 Tap en Schap is een informatieblad van Heineken Nederland. Redactie: E.C. Bouwmeester. Vaste medewerkers: W.J. Hoeben, J. Reppel, M.P.J. van Soest, J. Zellenrath. Redactiecommissie: R.G.H. Elfrink, J.F.B. Houthuys, A. Jansen, D. Marck, J.A. Vleghert. Redactieadres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. Tel. 071-81 42 49, 81 42 88. Bij de voorpagina: Gastheerschap, een belangrijk element op de Horecava. Bij de achterpagina: Ron d'Oro, de witte rum van de Gedistilleerd en Wijngroep. Amstel brengt in maart en april een bijzon dere promotie voor de bierdrinkers. De ko peren ketels uit de brouwerij zijn markant voor de brouwers traditie. De sfeer van die traditie is in de Amstelpromotie gelegd. Koperen onderzetters, een koperen dien blad en speciale glazen vormen tezamen een aantrekkelijke bierset. Op pagina 6 en 7 meer over deze "bierige" actie. Colofon en inhoud van dit nummer 2 Afscheid directeur G.T. Kleiberg 3 Horecava 1982 4 Nieuwe Amstel promotie 6 Postiljon Motels 8 Horecaf ontvangen in Zoeterwoude 10 Leven in de bouwerij 12 Parlant du vin 14 Horeca onderweg 16 Nieuws allerlei 18 Twintig jaar geleden werd het eerste Postil jon Motel in Arnhem geopend. De filosofie die hieraan ten grondslag lag bleek een suc cesformule te zijn, want nu kent ons land een keten van negen Postiljon Motels, ver spreid over het gehele land. Vorig jaar werd ook de huisstijl geheel vernieuwd. "Beter uit bij Postiljon Motels" is de slogan waarmee dit jaar geadverteerd zal worden. Waarom voor deze leuze gekozen is, leest u op de pagina's 8 en 9. Van 4 tot en met 7 januari vond de jaarlijk se Horecava plaats in de RAI te Amster dam Als nieuw produkt werd hier door ons concern Ron-d'Oro white Rum geïntrodu ceerd. Op de pagina's 4 en 5 leest u meer over deze 26e Horecavakbeurs en over het zesde produkt uit het Duncan, Gilbey and Matheson-assortiment. fik POSTILION MOTELS 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 2