Vrumona wfnf hel Zilveren Winkelwagentje Het scorepack systeem voor het doorgeven van orders via de telefoonlijn. hoofdkantoor te Veghel worden via een zogenaamde "Host"computerdeafreken- systemen van alle vestigingen in Zuid Ne derland bijgehouden. Het resultaat hier van is dat voor ieder artikel in alle filialen de juiste prijzen en folderaanbiedingen worden berekend. Naast de directe voor delen van een snelle afhandeling en een overzichtelijke factuur, biedt deze wijze van werken ook de mogelijkheid tot opti maal inzicht in de assortimentspolitiek van het bedrijf, de effecten van folderaanbie dingen kunnen worden gemeten en het systeem geeft de mogelijkheid voor opti male voorraadbeheersing. Een en ander komt direct ten goede aan de afnemers van Sligro, aldus drs. I. van Herwaarden, direc teur organisatie. Alle efficiency voordelen worden direct zichtbaar in het lage prijsni veau van de aangeboden artikelen. Het zelfbedieningsrestaurant in de Veghelse vestigingen. Het P.O.S.-afrekensysteem met de leespen aan de kassa. Een grote keuze in horeca-apparatuur. SCORE PACK Naast deze automatisering streeft Sligro naar simpele en begrijpelijke systemen. Een van de meest actuele voorbeelden is de on langs opgestarte bestelmethode voor de fili alen en de bedieningsafnemers. Via een een voudig te bedienen handterminal, een zoge naamd scorepack, worden dagelijks de or ders per telefoon rechtstreeks de centrale computer ingeseind zonder dat daar nog tus senkomst van telefonistes voor nodig is. Dit systeem werkt prima en spaart veel tijd. Vanuit het distributiecentrum wordt met een eigen wagenpark de levering aan de ves tigingen en de bedieningsafnemers ver zorgd. Vijf tweeëntwintig-tons trailers en zestien achttonners zijn hiervoor in een strak route schema dagelijks op de weg. Sligro Veghel is in al haar facetten, met goed gemotiveerde medewerkers, een dy namisch bedrijf. Het Zilveren Winkelwagentje is een door Distrifood, een vakblad voor de levensmid delenhandel, ingestelde jaarprijs voor de beste vakbladadvertentie in dit weekblad. Door het beschikbaar stellen van deze prijs hoopt de uitgever bij adverteerders en bu reaus een groter bewustzijn te creëren voor de specifieke eisen, die aan op detaillist- en groothandel gerichte vakbladreclame ge steld mogen worden. Een jury, bestaande uit drie detaillisten, twee representanten uit het grootwinkelbedrijf, twee groothandela ren, twee fabrikanten en een onafhankelij ke reclamedeskundige, koos dit jaar de ad vertentie "De Winstformule van Royal Club" als beste uit. Hij werd bovenal ge waardeerd omdat hij de handel aanspreekt op zijn eigen terrein. De advertentie werd als opvallend ervaren. Bovendien roept hij zo meende de jury, een onmiddellijk her kenbaar beeld op. De boodschap haakt voorts goed in op de problematiek van de handel. De sterke visualisatie en de afwe zigheid van loze kreten werden eveneens hoog gewaardeerd. Op woensdag 18 no vember j.l. mocht de heer R. Overgaauw, marketing manager van Vrumona B.V. te Bunnik, het Zilveren Winkelwagentje in ontvangst nemen uit handen van de heer J. Guis, directeur van de uitgeversmaatschap pij Diligentia.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 7