Inhoud december 13B1 Tap ert Schap is een informatieblad van Heineken Nederland. Redactie: E.C. Bouwmeester. Vaste medewerkers: W.J. Hoeben, J. Reppel, M.P.J. van Soest, J. Zellenrath. Redactiecommissie: mr. R.A.B. Combée, R.G.H. Elfrink, J.F.B. Houthuys, A. Jansen, D. Marck, J.A. Vleghert. Redactieadres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. Tel. 071-81 42 49, 81 42 88. Bij de voorpagina: Een foto uit de nieuwe Heineken bier reclame campagne. Bij de achterpagina: Een foto, daterend uit 1935 van het interieur van café De Grot te Rotterdam. Colofon en inhoud van dit nummer 2 Restyling Hoppe-uitmonstering 3 'Bruine' bieren van Roman te Oudenaarde 4 Evita actie 5 Sligro B.V., een snelgroeiend groothandelsbedrijf 6 Zilveren winkelwagentje voor Vrumona 7 Parlant du vin 8 De nieuwe Heineken bier reclame campagne 9 Horeca onderweg 22 Leven in de bouwerij 24 Nieuws allerlei 26 Op de pagina's 9 tot en met 20 treft u een presentatie aan van de nieuwe reclame campagne voor Heineken bier. Dit is de to tale campagne, waarvan u vast al bepaalde onderdelen in kranten en tijdschriften hebt gezien. Vooral bij de advertenties voor de tijdschriften valt de bijzondere fotografie op. Topfotografen als Manfred Hamm, Boudewijn Neuteboom en Eve Arnold hebben de fotografie van deze campagne verzorgd. Door middel van een groot aan tal advertenties krijgt men een afwisselend beeld van de bierbeleving. Roman Oudenaards, Roman Special en Roman Dobbelen Bruinen zijn drie 'bruine' bieren van brouwerij Roman in het Belgi sche Oudenaarde. Deze bieren zijn vooral zeer populair in Oost-Vlaanderen maar kunnen nu ook in Nederland worden ver kregen omdat zij deel uitmaken van het as sortiment dat door Heineken geïmporteerd is. Op de pagina's 4 en 5 leest u er meer over. Sligro B.V. is een snel groeiend groothan delsbedrijf, dat circa 40.000 afnemers bele- vert. Een hoge mate van efficiency binnen de eigen organisatie en interessante in koopprijzen voor de handel staan bij Sligro voorop. Hoe zij deze punten verwezenlij ken leest u op pagina 6 en 7. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 2