Inhoud oktober 1981 pEPSl S1 CHINIAN 13 s "V b - Tap en Schap is een informatieblad van Heineken Nederland. Redactie: E.C. Bouwmeester, Harriët Peteri. Vaste medewerkers: W.J. Hoeben, J. Reppel, M.P.J. van Soest, J. Zellenrath. Redactiecommissie: mr. R.A.B. Combée, R.G.H. Elfrink, J.F.B. Houthuys, A. Jansen, D. Marck, J.A. Vleghert. Redactieadres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. Tel. 071-81 42 49, 8142 88. Bij de voorpagina: De keldermeester trekt met een pipet een monster van de wijn uit het vat. Rechts de bondel (kurk, die met een doekje in het vat wordt vastgezet). Bij de achterpagina: Een foto, daterend uit 1920, van de kuiperij in Bodegraven waar vaten werden gemaakt voorde Amstel Brouwerij. Colofon en inhoud van dit nummer 2 Affligem, een rijk historisch bier 3 Vormgeving van nieuwe produkten 6 Jubileum Haars Dranken Service B V. 8 uT Leven in de bouwerij Parlant du vin Olijke ijsmuts bij Pepsi Jubileum drankenhandel Schoorl Horeca onderweg Nieuws allerlei Voor de consument heeft Pepsi aan het eind van het jaar nog een verrassing in pet to: met de fleurige Pepsi ijsmuts kan men met warme oren de winter tegemoet. Op pagina 14 staat vermeld hoe men deze in bezit kan krijgen. In voorgaande nummers van Tap en Schap hebben wij een aantal nieuwe produkten van de Gedistilleerd en Wijngroep Neder land bij u geïntroduceerd. Op pagina 6 en 7 willen wij u wat meer vertellen over hoe het uiterlijk van zulke produkten tot stand komt. De redactie ging een kijkje nemen bij het ontwerpbureau Ten Cate Bergmans in Bussum, dat de vormgeving en 'styling' van de nieuwe G.W.N. produkten heeft ontwikkeld. Natuurlijk ook in dit nummer weer een nieuwe aflevering van Parlant du vin. De heer Zellenrath neemt dit maal het gebied langs de Middellandse Zee, de Midi, onder de loep. Hij gaat daarbij ver terug in de geschiedenis van deze streek. Pagina 12 en 13. ASSIGNAN 6 12 14 15 16 18 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 2