Op maandag 17 augustus is de Gedistilleerd en Wijngroep gestart met de uitlevering van de eerste Bessenjenever, getrokken op de bessen van de nieuwe oogst. Het Coe- bergh Bessenjenever-etiket draagt gedurende de maanden augustus en september dan- ook het opschrift "Nieuwe Oogst". Deze voor Coebergh belangrijke verkoopperiode werd tevens aangegrepen om een nieuwe uitmonstering te introduceren. oktober ontvangen horecabedrijven die bij onze Concern Drankenhandels kopen, bij één doos Coebergh, zes, uit de advertentie bekende, glazen cadeau. NIEUWE ADVERTENTIES Voor de tweede helft van dit jaar zijn nieu we Coebergh advertenties ontwikkeld. Vorig jaar is een begin gemaakt met deze nieuwe serie advertenties. De ontwerpers van die advertenties zijn met de jaarprijs van de Art Directors Club Nederland voor hun creatieve prestatie be loond. Bovendien mocht de fotograaf van deze advertenties de gouden camera, prijs voor de beste fotoprestatie op reclamege- bied, in ontvangst nemen. Ook de nieuwe advertenties, die aanslui ten bij die van vorig jaar, versterken het beeld van Coebergh als eigentijdse drank. De consument zal de advertentie onder ogen krijgen via Libelle, Privé, Story, Viva, Weekend, Panorama en Eigen Huis. NIEUWE OOGST. De keuze voor de introductie van de nieu we uitmonstering is gevallen op de be langrijkste verkoopperiode van het jaar, de Nieuwe Oogst. Dit is een waar gebeuren in Zoetermeer. Hiervoor worden half juli vrachtwagens vol bessen aangevoerd. Het exacte tijdstip van aanvoer valt nooit te Het aanbod van gedistilleerde dranken is de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid. Daarbij zijn de drinkgewoonten veranderd van minder puur naar meer 'gemixed'en "met ijs". Nog steeds is bessenjenever, na jonge je never en vieux, het belangrijkste segment binnen de totaalmarkt binnenlands gedis tilleerd. Hoewel het aandeel van bessen jenever in de totaalmarkt redelijk stabiel is, neemt het merk Coebergh nog steeds in belang toe. Momenteel heeft Coebergh een marktaandeel dat groter is dan 50%. Het gaat dus goed met Coebergh, en daar om is het van belang de ontwikkelingen binnen de gedistilleerd markt nauwlettend te volgen en daarop in te spelen. NIEUWE UITMONSTERING De eisen die aan een verpakking worden gesteld wijzigen voortdurend. Een pro- dukt als Coebergh dient gepresenteerd te worden in een smaakvolle verpakking, waaruit blijkt dat het produkt met zijn tijd meegaat. Daarom heeft de Gedistilleerd en Wijn- groep besloten de Coebergh uitmonstering aan te passen aan de wensen van de moderne gedistilleerd consument. Alle elementen van de verpakking zoals fles, etiket en dop hebben een wijziging ondergaan zonder dat de eigenschappen, die zo karakteristiek zijn voor Coebergh, verloren zijn gegaan. De inhoud van de fles is hetzelfde geblevenEen marktonder zoek heeft dan ook aangetoond dat de con sument deze aanpassing waardeert en accepteert. voorspellen aangezien de bessen, afhan kelijk van het weer, de juiste graad van rijpheid bereikt moeten hebben. Men noemt dit "hardrijp" omdat de bessen in de tanks zo min mogelijk beschadigd moe ten zijn. Ongeveer één dag nadat ze ge plukt zijn, worden de bessen in Zoeter meer gelost. Ze worden in tanks gestopt waarna de je never wordt toegevoegd. Gedurende het hele jaar blijven de bessen in deze tanks. Uit de tanks vloeit het zogenaamde "af- haalsel" wat verder tot bessenjenever wordt verwerkt. De tanks worden enkele keren per jaar bijgevuld met jenever. ONDERSTEUNING INTRODUCTIE In juli hebben de G.W.N. afnemers een mailing ontvangen waarin de introductie van de nieuwe uitmonstering'werd aange kondigd. Tijdens de introductie plaatsen de G.W.N. vertegenwoordigers display- kaarten in de slijterij, terwijl tevens opval lende raambiljetten beschikbaar zijn. In de periode van begin september tot half 8 Coebergh Bessenjenever NIEUWE OOGST IN NIEUWE ELES

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 8