^NNEN BRAUE 1 250 Oaf) re I De bottelarij in Möchengladbach A V Willich, de basis van Hannen Korschenbroich samen goed voor een to tale produktie van 1,2 miljoen hl per jaar, waarvan 1 miljoen hl uit Alt-bier bestaat - marktleider is in het Westduitse Alt-bier- segment. "Met een nationale bekendheid van 68 procent en een wijdverbreide nationale distributie is het Hannen Alt na Beck's het meest bekende en best gedistri bueerde bier van West-Duitsland. In een op de vier levensmiddelenbedrijven en in meer dan 10.000 horecabedrijven wordt Hannen Alt verkocht. In deze laat ste bedrijven wordt het produkt vaak op fust aangeboden. Daarnaast zijn er in Europa zo'n achttienhonderd horecabe drijven die met succes Hannen Alt ver kopen. Overigens ligt de verhouding in afzet tussen fustbier en fles/blik op 35 en 65%. Het Alt-bier werd van oudsher in het oorspronkelijke gebied Nordrhein-West- falen gedronken. In de 60-er jaren ont stond er vooral bij de jongeren een steeds grotere vraag naar Alt-bier, ook buiten de grenzen van het oorspronkelijke gebied. Alt-bier werd populair als alternatief voor de tot op dat moment veel gedronken Pilsener-bieren. In die tijd heeft de Han nen brouwerij een beslissende invloed op de Alt-bier-trend uitgeoefend en zich tot marktleider ontwikkeld. De liefhebbers van Hannen-Alt zijn tegenwoordig in alle leeftijdsgroepen te vinden. SAMENWERKING MET HEINEKEN De Duitse Alt-bieren vormen in Neder land een belangrijke groep in het segment importbieren. Hannen Alt is daarvan in Nederland, evenals in West-Duitsland, het meest verkochte Alt-bier. De ver wachting van het Hannen-management is, dat het belang van Hannen in dat segment verder zal groeien. Daaraan zal de samenwerking met Hei- neken een positieve bijdrage leveren: het door Heineken op fles geimporteerde bier - de fustimport blijft via Roerbrouw b.v. in Roermond verlopen - kan op een grote dis tributiekracht rekenen. In de visie van Hannen wordt in Nederland met het bier ook een deel van de consu menten "meegeleverd". De vele Duitsers die hun weekends en vakantie in Neder land doorbrengen zullen juist ook in hun vrije tijd het hen vertrouwde Hannen Alt willen drinken. Ook de Nederlandse consument zal "het andere bier" gaan waarderen, zo is de vaste overtuiging van de Duitse brouwer. Waarin de afstand geen rol van betekenis speelt: men beschouwt Nederland nader dan vele streken in Duitsland waar men de afgelopen jaren afzet heeft weten te be werkstelligen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 5