De omgeving van Mönchengladbach, na de grensovergang bij Venlo nauwelijks twintig minuten rijden, is van oudsher het Alt-bier land van Duitsland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de grootste Alt-bier brouwerij van Duitsland hier zijn basis heeft: de Hannen brouwerijw» De oorsprong van de Hannen brouwerij gaat meer dan 250 jaar terugIn het plaats je Willich neemt de familie Hausmann een bestaande brouwerij over en legt daarmee de basis voor de traditie van Hannen Alt. Nadat zich in de loop der jaren nog twee familie-brouwerijen aansluiten, krijgt de brouwerij pas rond 1920 zijn huidige naam. Toen namelijk fuseerde de brouwe rij van de gebroeders Hannen uit het na burige plaatsje Korschenbroich met de "Verenigde Willicher Brouwerijen" en het duurde niet lang of de volksmond noemde het de "Hannen" brouwerij. leert dat de grootste zorg en vakmanschap i aan de bereiding van Hannen Alt wordt gegeven. Een traditioneel bier dat als spe- 1 cialiteit wordt gepresenteerd verdient zorg, niet alleen tijdens het brouwproces 1 maar ook bij de consumptie. Verkoopdirecteur Stiegler van de Hannen brouwerij legt de nadruk op de combinatie van de kwaliteit van het bier en de presen tatie: "Het Hannen Alt glas is net zo bij zonder als het produkt zélf. Bij een spe ciaal bier hoort een speciaal glas"De uit- Verkoopdirecteur Stiegler:.bijzonder produkt. monstering van het produkt wordt al even consequent toegepast. Blauw, van ouds her de kleur die hoort bij Alt-bier, vormt in combinatie met goud het beeld dat op eti ket en in alle reclame-uitingen voorkomt. ALT-BIER IN DE BONDSREPUBLIEK Niet zonder trots vertelt de heer Stiegler dat de Hannen brouwerij - met z'n twee brouwerijen in Mönchengladbach en ALT-BIER: ZOALS HETVROEGER GEMAAKT WERD Alt is een bier dat zich in Duitsland sinds de 60-er jaren opnieuw in een enorme be langstelling mag verheugen. Al een kwart eeuw was het de specialiteit van een bepaalde streek; na de impulsen in de afgelopen jaren is het meer dan dat. Het is een in geheel Duitsland populair bier, dat nu ook over de landsgrenzen wordt verkocht en in het buitenland een steeds grotere populariteit geniet. Alt-bier dankt zijn naam feitelijk aan de brouwwijze: naar "oud" recept. Kenmerkend voor Hannen Alt is, dat het bovengistend wordt gebrouwen. Het stamwortgehalte en het alcoholpercentage van Hannen Alt zijn vergelijkbaar met pilsener bier, namelijk 11,7 procent stamwort en 5 volumepro cent alcohol. De kleur wordt verkregen door de bij het inmaischen gebruikte don kere gerst. De karakteristieke smaak ont staat enerzijds door het bovengistend brouwen en anderzijds door een hoog hop- gehalte. Daarnaast heeft Hannen z'n eigen gistcultuur die een unieke component voor Hannen Alt oplevert. Een rondgang door de moderne brouwerij die in de periode 1967-1969 even buiten Mönchengladbach gebouwd werd, De moderne brouwerij in Mönchengladbach Sdimecklnachmehr.y 4 HANNEN AKI AL 250JAAR EEN SPECIALITEIT HANNEN

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 4