u ill Biertapwed strijd MINERVA (1) Op 25 juni jongst leden werd in de Leidse studentensociëteit Minerva voor de tweede maal een bier tapwedstrijd georganiseerd tussen leden van de Horeca bond, afdeling Leiden, en leden van Leidse studenten sociëteiten. Na een spannende en enigs zins rumoerige wedstrijd kwam tenslotte één van de vrouwelijke leden van de Horecabond als winnares uit de bus. Als voorzitter van de jury fungeerde de heer W. Visscher, voorzitter van de afdeling Leiden van de Horecabond, terwijl één van de bestuursleden, de heer J. van Heusden, als voor tapper zijn medewerking verleende. Zij werden bijge staan door diverse Heineken horecamedewerkers uit de Leidse regio. Door alle par tijen kan terug worden gezien op een zeer geslaagde en gezellige biertap wedstrijd. AZZ FESTIVAL GORINCHEM (2) I Op donderdag 30 april B (Koninginnedag) is in het Zuidhollandse Gorin- chem voor de 9e keer het oude stijl jazzfestival van start gegaan. Onderdelen van dit vier dagen durende feest, zijn een jazz-kroegentocht en een street-parade. De twaalf horecabedrijven die traditie-getrouw aan de kroegentocht deelnemen en op deze avond jazz-orkesten in huis hebben, geven dit aan door een opvallend cijfer (van 1 t/m 12) aan de gevel onder de buitenlicht bak te hangen. Voor dit festival waren buttons gemaakt, voorzien van het Amstel beeldmerk. Op de foto de dixielandband Dirty Dozen bezig met de streetparade in de binnen stad van Gorinchem. Haarlemse honk- BALWEEK (3) Met een ruime eind overwinning van 8-1 op Italië, heeft het Nederlandse honkbalteam het Europese Kampioenschap veroverd, dat sinds 1975 in Italiaanse handen was. In de Haarlemse honkbal- week, die van 1 1 tot en met 19 juli in het Pim Mullier- stadion werd gehouden, kwamen de Italianen en de Nederlanders in totaal vier maal tegen elkaar uit. Na drie overwinningen van het Neder landse team was de strijd om het Europees Kampioenschap Honkbal beslist zodat de vijfde wedstrijd niet meer ge speeld hoefde te worden. Door haar schitterende pres taties maakte de ploeg van manager Stoeckel en coach Herkemij een einde aan de hegemonie van Italië. Ruim 40.000 bezoekers heb ben zich gedurende deze Honkbalweek rond de velden geschaard. Aangespoord door geluidsreclame en reclame borden, konden zij zich bij één van de Amstelbuffetten vervoegen voor een koel glas bier. Een gezien het onver wacht mooie weer tijdens het laatste weekend, was hier ze ker behoefte aan. 0 tm munt m 22 AMSTE

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 26