arts en niet te vergeten heel veel studenten en werkende jongeren. Vooral de avond bezoekers behoren tot de twee laatstge noemde categorieën. Vroeger zeiden col lega's wel eens tegen mij 'wat moetje toch met al die studenten', maar nu hoor je ze daar niet meer over. De studenten komen nu ook bij mijn collega's in de zaak. Je moet niet uit het oog verliezen dat het stu dentenleven de laatste jaren aanzienlijk veranderd is. Vroeger waren het over het algemeen de welgestelden die studeerden en dan ontspanning zochten in hun eigen soos. Nu studeren er veel jongeren met een studiebeurs die niet iedere week naar huis gaanDaardoor is het hier op de zater dag en zondag zo druk in de zaak. Evenals de werkende jongeren die op kamers wonen, zien zij 't Haantje als een verleng stuk van hun huis. Het is een echt praat café en wie om een praatje verlegen zit komt hier naar toe. Ze weten ook dat ze er altijd wel een bekende aantreffen, 't Haan tje is een begrip in Nijmegen; geen zaak met keiharde muziek die alles overstemt en het praten belemmert. Ruzie is er nooit, onze klanten zijn mensen die daar ook niet op uit zijn". KAARTEN EN BILJARTEN Er wordt veel gekaart en sinds twee jaar kan men er ook terecht om bridgen te le ren. Voor drie biljartclubs, waaronder één voor dames, is 't Haantje de thuishaven. Om half elf 's avonds worden de biljarts echter afgedekt, omdat biljarten dan niet meer mogelijk is vanwege het grote aantal mensen dat de zaak bevolkt. Een zaak overigens waar ook vrouwen alleen bin nen kunnen komen zonder dat het pro bleem geeft. De verkoopfilosofie van Piet en Joop Puyn is heel simpel. Laatstge noemde daarover; "Je moet er voor zor gen dat de mensen zich helemaal thuis voelen en er niet te veel regels op na hou den. Anders denken ze te worden belem merd in hun vrijheid. Onze klanten mogen veel, als ze hun benen op tafel leggen gaan ze maar rustig hun gang, daar wordt niets van gezegd. We houden ook altijd voor ogen dat vele kleintjes één grote maken. Ik heb liever tien klanten binnen van een knaak dan één van een geeltje, want die laatste zie je niet iedere dag en bovendien verwacht die ook nog een buiging en extra service. En daar hebben we echt geen tijd voor als het erg druk is. Met Joop en zijn vrouw Sjaantje doen wij veel werk zelf, soms springen mijn zusters bij. Gebrek aan tijd is ook één van de oorzaken dat wij geen snacks verkopen. Alleen voor een bierworstje kunnen ze bij ons terecht. Wie echt iets wil eten kan daarvoor naar één van de drie nabij gelegen cafetaria's, bovendien zit er ook nog een Chinees restaurant in de buurt". AMSTEL Maar de dranken vloeien rijkelijk in 't Haantje. Meer dan duizend hectoliter Am- stel bier, een grote plas frisdranken van Vrumona en het nodige gedistilleerd waaronder Hoppe en Bokma. Als we aan Piet en Joop naar hun ervaringen vragen met genoemde produkten ventileren zij een eensluidend oordeel: "Wij zijn uiterst tevreden over de kwaliteit van die dranken, niet één klant die er aanmerkin gen op maakt. Amstel bier verkopen we pas sinds januari 1980. We hebben er nooit spijt van gehad, dat we toen op dat merk zijn overgestapt. We betrekken alles van de groothandel van de heer Peeman. Die levert ons naar volle tevredenheid en de relatie met hem is uitstekend. Hij zorgt voor een uitstekende service, je kunt altijd bij hem terecht, ook op zondag. Dat is wel eens nodig omdat je door de grote omzet niet altijd kan overzien of je voldoende van alles in huis hebt. Natuurlijk worden ook wij regelmatig door derden benaderd als het gaat om goedkope aanbiedingen van een bepaald produkt, maar daar begin nen we niet aan. Bij ons staat voorop 'goed is goed'Wij doen onze zaken hele maal op onze eigen manier en als we eens een foutje maken is er nog geen man over boord, daar leer je dan weer van. Zo ver gaat het een ander ook. Wie bij ons een borreltje drinkt krijgt dat 's avonds in een klein bierglas geserveerd, dat voorkomt veel breuk. Overdag is dat niet nodig. Iedereen accepteert dat, we krijgen daar nooit klachten over. Veel klanten drinken halve liters bier, voor een pul betalen ze f 1,80; een normaal glas kost f 1,20. De ho reca in Nijmegen heeft over het algemeen een lagere prijsstelling dan elders. Ik heb voor die situatie geen verklaring". SPOELING DUNNER In 1974 namen de beide zoons het bedrijf over van hun ouders. Die gezamenlijke exploitatie heeft nog nooit problemen ge geven. Piet gekscherend; "Zolang er maar verdiend wordt, krijg je die ook niet" en vervolgens: "Doordat wij het samen doen, kan er ook nog wel eens iemand weg. Ik ben pas een maand in Australië geweest. Maar je hebt ook wat meer gele genheid om je te blijven oriënteren, als je eens gezellig uit bent doe je dat eigenlijk onbewust. Belangrijk om te weten wat er elders in de horeca leeft. Ik heb het idee dat er steeds meer horecabedrijven bijko men. daardoor wordt de spoeling dunner, wij hebben daar gelukkig geen last van". Piet en Joop Puyn groeiden op in de sfeer van het horecagebeuren in de periode dat hun ouders 't Haantje exploiteerden. Ook toen al werkten zij regelmatig mee in de zaak. En als Joop zegt: "Wij zitten nu een maal in dat schuitje en we varen maar mee", dan is Piet het helemaal eens met die woorden. Beiden hebben een vaste koers uitgezet waardoor een behouden vaart is gegarandeerd in de nog komende jaren. 21 'nOAKEAfO v ,„i riau,.,.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 25