sim-. Wanneer de naam Chateauneuf-du-Pape valt, dan denken we onmiddellijk aan de volle, krachtige dieprode wijn die zijn reputatie in de gehele wereld heeft geves tigd. We zullen niet direct denken aan de witte wijn onder die naam, waarvan de produktie slechts 1% uitmaakt. Chateau- neuf-du-Pape Blanc komt uit een combi natie van de druivesoorten Clairette, Bourboulenc, Roussane. Men moet hem jong drinken. In het alge meen wordt hij meer als een curiositeit be schouwd en wordt er verder weinig aan dacht aan geschonken. Eigenlijk is het niet goed, dat sommige wijnen zowel rood als wit onder dezelfde naam in de handel worden gebracht. Dik wijls wordt één van beide aan dc reputatie van de ander opgehangen en ten onrechte tegen hogere prijzen verhandeld dan de kwaliteit zou rechtvaardigen. GIGONDAS Een andere wijn uit het zuidelijke deel van de Rhónedie vooral de laatste jaren grote (internationale) bekendheid heeft gekre gen, is de Gigondas, zo genoemd naar het De voorgeschreven vrijstaande struik dorpje dat bijna weggedrukt ligt in de gril lige heuvelrij tussen Orange en de Mont Ventoux. Wijnbouw was hier al 2.000jaar geleden, maar het waren de bisschoppen van Orange die in de 14e eeuw belangrijke besluiten hebben uitgevaardigd voor het produceren van kwaliteitswijnen. Hier, op deze ondergrond van zand en grote kiezelstenen aan de linker zijde van de Rhone, brengt de Grenache wijnen voort die wat minder stoer zijn dan wan neer dezelfde druivesoort op een kalkbo- dem is aangeplant, zoals rondom Chateau- neuf. De wijnbouwer is dan ook niet genood zaakt om veel andere druivesoorten toe te voegen om zijn wijnen wat minder vurig en, vooral wanneer ze jong zijn. wat meer toegankelijk te maken. Voor de appellation wordt dan ook maxi maal 15% Grenache toegelaten. Krachtig en fors presenteert een Gigondas zich in zijn jeugd en wordt daarom erg gewaar deerd door liefhebbers van dit soort wij nen en dan denk ik direkt aan de Nederlan ders. Anderen zullen de wijn liever enkele jaren op fles laten betijen en de Franse Lectuur geeft dan ook eenstemming aan, dat een Gigondas een lang leven heeft en niet te jong gedronken moet worden. Men beveelt deze wijn, met zijn intens bouquet en esprit, aan bij gerechten die donkergekleurd zijn. De officiële Franse folder van het Comité Interprofessionel des Vins des Cötes du Rhóne spreekt van "nourritures hautes en couleurs", wat ik moeilijk te vertalen vind. Men verstaat daaronder pittige kaassoorten en goed doorbraden wildgerechten. ONDERLINGE VERSCHILLEN Ik hoop met het beschrijven van de ver schillende wijnen, die onder de zeer globale noemer Rhóne-wijnen bijeenge voegd zijn. erin geslaagd te zijn om duide lijk te maken, dat er grote verschillen bestaan in het karakter van die afzonderlijk genoemde wijnen. Uitvoerig heb ik hier en daar gewezen op bodemgesteldheid en gebruikte druive soorten Het zal dan ook niet meer verwon- derlijk zijn, dat de onder de algemene appellatie Cötes du Rhone gegroepeerde wijnen onderling zo veel van type en kwa liteit kunnen verschillen. Het is voor wijn onmogelijk om over een lengte van 200 km een bepaald herkenbaar, dus ka rakteristiek, type te vinifiëren. Dat kan wél door één bepaald wijnhuis, hetzij in het noordelijke of in het zuidelijke deel van de Rhone, dat zijn wijnen zelf pro duceert of steeds van dezelfde boeren koopt Daarom is het wenselijk, dat de consu ment die bewust een type wijn yan zijn voorkeur wil kopen, attent wordt gemaakt op de in de appellation afzonderlijk onder scheiden wijnen met recht op de toegevoegde herkomstgarantie "Villa ges". Hiermede is het mogelijk een keuze te maken uit Vaucluse, Gard en Dróme voor rood, rosé en witte wijnen. Vergeet vooral ook niet de Cötes du Ventoux en de Coteaux du Tricastin, twee wijnen die veel meer kwaliteit bieden dan hun lage prijs doet veronderstellen. Met recht waar voor je geld. Ook hier weer rood, rosé en wit waarvan de rode mij in het algemeen het beste bevallen als makkelijk drink bare, vlotte, fruitige wijnen. Wat de rosé en de blanc aangaat, zal de consument wat meer selectief moeten kopen, daarbij lettend op de naam van de producent. Niet oud laten worden deze Cötes du Rhone; in hun jeugd bieden ze alles wat je van een wijn aan tafel verlangt. Frisse zuiverheid, eetlustopwekkend, inspiratie voor gezelli ge kout wat het tafelen in onze, met zon wat misdeelde, contreien tot een genoegen maakt, dat niet gereserveerd is voor La tijnse landen. Chateauneuf-du-Pape 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 23