Iepen in de bouwerij De eerste plannen om in de omgeving van Dordrecht een Postiljon Motel te situeren da teren reeds van 1972. Het duurde toch nog tot 1976 voordat de grond op deze locatie in eigendom kon worden verworven om daarop een horeca-bestemming te vestigen.Een AROB (Administratieve Rechtspraak Overheids Beschikkingenj-procedure vertraagde andermaal de plannen, maar op 29-10-1979 kon de eerste paal officieel worden gesla gen door de heer J.G. v.d. Mark Sr. die zich intensief had ingezet voor de verwerving van de grond. De officiële opening werd verricht op 21 mei door drs. G.M. V. van Aar- denne, Minister van Economische Zaken. In 1977 was het zover, dat in allerijl plan nen konden worden gemaakt. Omdat Pos tiljon Motel Zwolle toen in aanbouw was, stond dit bedrijf model voor wat betreft lay-out en indeling. Architekten Buro de Gruyter in Zwolle ontwierp samen met het Bouwbureau het complex. Het hoogste punt werd bereikt op 26 juni 1980. Hoofdaannemer Fraanje uit Ridder kerk leverde het gebouw op op 19 februari 1981 waarna op 16 maart 1981 de exploi tatie van start ging. SITUERING Het gebouw is gesitueerd onder de rook van de stad Dordrecht op een kruispunt van rijksweg A-16 Rotterdam-Breda-Ant werpen en de toekomstige provinciale weg 's-Gravendeel-Papendrecht die thans reeds via de Kiltunnel een verbinding heeft met de doorgaande wegen naar Zee land en het Botlekgebied. Per dag passeren hier ca. 40.000 voertui gen. In de directe omgeving vinden we naast de stad Dordrecht plaatsen als Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht, 's-Gravendeel, Barendrecht en Ridderkerk met een gezamenlijk inwonerstal van ca. 500.000. Direct aangrenzend bevindt zich een industrieterrein met ca. 45 grote en kleine re bedrijven. Het terrein beslaat een oppervlakte van 24.500 m2 gedeeltelijk in eigendom, ge deeltelijk in erfpacht van de Gemeente Dordrecht. Van dit oppervlak is 2500 m2 bebouwd, 6000 m2 parkeerterrein en wegen voor ca. 300 auto's en bussen en 16000 m2 tuin en water. In het plan is een benzine- en service station opgenomen dat in een later stadium bij de entree van het terrein zal worden gebouwd. FORMULE EN HERKENNING Hoewel dit gebouw weer duidelijk anders is van vorm en inrichting, is de Postiljon 16 Postiljon Motel Dordrecht is de 9e vestiging van Postiljon Pleister plaatsen B.V te Deventer. Het merendeel van deze motels is gevestigd in het noordoosten en midden van ons land. Het Dordtse bedrijf is de eerste vestiging in de randstad. formule duidelijk herkenbaar. De ruime hal is zodanig ingedeeld dat goede oriën tatie mogelijk is. De receptie, garderobes, café-restaurant, toiletten zijn gemakkelijk te vinden. Elementen als check-out systeem, centrale open afwerkkeuken, af gestemde menu-keuze en organisatie zijn ook hier volgens formule ingevuld. De keuze van eerlijke, eigentijdse materi alen en afwerkingen helpen drempelvrees voorkomen. CAFÉ-RESTAURANT Aansluitend op de entreehal met alle cen trumfuncties ligt het café-restaurant. Cen traal in dit restaurant ligt de open afwerk keuken met drankenbuffet. Dit blok scheidt en verbindt de drie gedeelten: het café-restaurant met 140 plaatsen, het res taurant met 60 plaatsen en het gedeelte voor grotere groepen wat tevens als ont bijtruimte wordt gebruikt voor ca. 80 per- De aansluitende keukens en dienstruimten zijn met grote zorg gegroepeerd zodat mi nimale loopafstanden zijn gerealiseerd. MOTEL De 96 motelkamers zijn verdeeld over begane grond en 3 verdiepingen en bereik baar met twee liften en een ruim trappe- huis. Er zijn 72 kamers met douche en 23 kamers met bad, een kamer is speciaal in gericht voor rolstoelgebruikers. Door de gekozen bed-afmetingen zijn de kamers ook door twee of drie personen te gebruiken. Bij de overgang van hal naar motelgedeel te is een intieme bar gemaakt met aanslui tend een binnenterras. ZALEN Op de eerste verdieping is het zalen-com plex met 13 zalen variërend van 27-380 m2. Deze zalen zijn gesitueerd rondom een centrale kern met drankenuitgifte en stoelen en attributen berging. Alle zalen kunnen worden verduisterd d.m.v. rolschermen, een zaal is speciaal ingericht met een filmcabine. Een buiten- lift maakt het mogelijk grote attributen naar de zalen te brengen. De grotere zalen beschikken over professionele muziek- en spreekinstallaties, dansvloeren en demon tabele podia. BEVOORRADING EN INTERN TRANSPORT In een modern bedrijf als dit heeft uiter aard het aspect bevoorrading ruime aan dacht gekregen. De expeditie-toegang is vanaf de eigen straat direct bereikbaar. Obstakelvrije routes leiden rechtstreeks naar magazijnen en koel-vriescellen. Gebruik van rolcon tainers en stellingwagens is hierdoor effi ciënt mogelijk. Dit geldt zowel voor keuken en dranken als het linnengoed voor het Motel. Een ACTIVITEITEN VAN HET HEINEKEN BOUWBUREAU NIEUW POSTILJON MOTEL TE DORDRECHT

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 20