i AMSTEL RECLAME-ARTIKELEN IN HET ASSORTIMENT VAN DE SLIJTERIJ AMSTEL In juni is bij 30 slijterijen in Noord-Holland, gevestigd van IJmuiden tot en met Alk maar, een verkoopproef met Amstel reclame-artikelen van start gegaan. Hiertoe is be sloten naar aanleiding van de toegenomen vraag naar deze artikelen. Voor deze proef is een assortiment van 9 Amstel reclame-artikelen geselecteerd, die stuk voor stuk veel door Amstel drin kers en drinksters worden gevraagd. Dit assortiment bestaat uit vier verschil lende modellen bierglazen, een bierlaars en een Delftsrode bierpul, een barschort, een rouletteopener en bridgekaarten. Bij het door Amstel gegeven prijsadvies is de winstmarge voor de slijter interessant. Binnen deze proefmarkt in Noord-Hol land is gekozen voor exclusieve verkoop via de slijter, omdat daar de beste ver koopkansen met dit assortiment liggen. Een consument die belangstelling heeft voor deze artikelen, zal ze bij de slijter, als drankenspecialistverwachten aan te tref fen. De reclame-artikelen worden opval lend onder de aandacht van de consument gebracht door middel van een kleuren- affiche waarop ze zijn afgebeeld. De eerste verkoopresultaten zijn veelbelo vend en bevestigen de indruk dat er van de zijde van de bierdrinker(ster) veel belang stelling bestaat voor deze Amstel reclame artikelen. amstel 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 19