Sinds de introductie van Royal Club Shandy in mei 1976, is in de reclame voor dit pro- dukt steeds sterk de nadruk gelegd op de specifieke eigenschappen ervan. Inmiddels weet de Nederlandse consument precies, wat Shandy is. Vandaar dat voor Royal Club Shandy een nieuwe aanpak is ontwikkeld. Zoals bekend, is Royal Club Shandy nog steeds de uitgesproken marktleider in zijn segment. De bekendheid van het pro- dukt bij de consument is ook zodanig, dat het niet meer nodig is de eigenschappen ervan te onderstrepen. Wel is het noodza kelijk de duidelijke voorkeur van de con sument voor Shandy van Royal Club op z'n minst te handhaven en zo mogelijk nog te versterken Dat vraagt om een nieuwe aanpak, waar mee de band tussen de consument en Royal Club Shandy als het ware wordt verstevigd. En die aanpak is er nu! THEMA "Niet te geloven de vrienden die je maakt met Shandy van Royal Club'.' Dat is het thema waarmee de consument in de komende jaren via televisie, radio, bioscoop en tijdschriften zal worden ge confronteerd. Maak kennis met onze anti-held, die zich uit allerlei netelige situaties weet te redden dankzij Royal Club Shandy. Ervaar hoe kannibalen als bij toverslag hun trek in zijn vege lijf verliezen bij de aanblik van zo'n verkwikkend glas uit het bekende groene flesje. Deel zijn vreugde als zijn onwillige geliefde zich met vuur in zijn ar men werpt als hij zichzelf na een oorspron kelijke afwijzing harerzijds ter troost op deze verkwikkende schuimende frisdrank trakteert. Met deze nieuwe commercials wordt sym pathie gekweekt voor Royal Club Shandy. Dat presenteert het merk op een aanspre kende manier. NATIONALE ROYAL CLUB SHANDY ACTIE Ook op promotioneel gebied gaat Royal Club Shandy aan de weg timmeren. Met een actie die direct omzetstimulerend werkt. De consument moet namelijk kroonkur- ken gaan sparen, die op de binnenkant zijn voorzien van letters, te weten RC, S, H, A, N, D en Y. Heeft hij of zij aldus RC SHANDY bij el kaar gespaard, dan moet het volgende rijmpje zo origineel mogelijk worden afgemaakt: 'Ongelooflijk al die vrinden, die je met shandy weet te vinden. Van Royal Club moet die wel zijn, want Als de binnenkanten van de kroonkurken (met de letters) samen met het afgemaakte rijmpje opgestuurd worden naar Royal Club, dan wordt de moeite in ieder geval beloond met een Royal Club Shandy blik- spaarpot. Bovendien zijn er iedere maand - van sep tember 1981 t/m januari 1982 - aantrekke lijke geldprijzen te winnen: tien prijzen van f 100,- en één superprijs van f 1.000,-. Deze actie wordt op winkelniveau onder steund door middel van mobiles, krat- en schapkaarten met wedstrijdformulieren. Halsomhangers doen de Royal Club Shan dy flesjes extra opvallen. De uitlevering van flesjes voorzien van kroonkurken met letters is medio augustus van start gegaan. Begin september wordt met het plaatsen van de displaymaterialen begonnen. Deze actie onderscheidt zich vooral door het feit, dat iedere deelnemer een blik- spaarpot krijgt. Maar ook het feit, dat er in totaal 55 geldprijzen te winnen zijn (iedere maand 11), betekent een stimulans tot deelname. Het is duidelijk, dat Vrumona er alles aan doet de Royal Club Shandy omzet blij vend te stimuleren. Mede gezien de aan trekkelijke marges die met dit produkt ge realiseerd kunnen worden, doet de handel er goed aan hierop in te haken. NIEUWE RECLAME-IMPULSEN VOOR SHANDY VAN ROYAL-CLUB 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 11