De totale Nederlandse bierafzet is in 1980 ten opzichte van 1979 met 2,5% gestegen. Dit ondanks de tegenvallende omzetten in de zomermaanden als gevolg van het ex treem natte en slechte weer. De totale consumptie van bier bedroeg 12.200.000 hl, hetgeen neerkomt op ruim 86 liter per hoofd van de bevolking. Binnen de totale bier markt is de verdeling tussen fles+blikbier en fust nagenoeg constant. Circa tweederde van al het geconsumeerde bier bereikt de consument in fles of blik. ONTWIKKELING VAN DE BIERSOORTEN De totale biermarkt bestaat voor 99% uit pils. Het belang van pils is in het afgelo pen jaar zelfs nog iets toegenomen. Deze toename gaat vooral ten koste van het la- gersegment (dit bestaat bijna geheel uit Oud Bruin). Het lagersegment vertoont reeds een aantal jaren een teruggang. In het extra zwaar bier segment, waarin we bieren als Bok, Gold en Stout terugvin den, heeft zich na enkele jaren van betrek kelijke stabiliteit in 1980 een relatief ster ke groei voorgedaan. Dit geeft de trend naar andere biersmaken duidelijk aan. Heineken haakt hierop in met de opname in het assortiment van een aantal speciale buitenlandse bieren ten behoeve van de horecamarkt. De totale importen van bier blijven de laat ste jaren weliswaar ongeveer constant, maar het aandeel van de speciale bieren ONTWIKKELING BIERAFZET IN HET LEVENSMIDDELENKANAAL 115 ONTWIKKELING BINNENLANDSE BIERAFZET ibron:c.b.k.. 1975 I 75 8 OVERZICHT VAN DE BIERMARKT (BRON: NIELSEN FOOD INDEX, 1975 100) BIER IN GULDENS 148 142 133 122 114 100 1975 1976 1977 1978 1979 1980 BIER IN LITERS 130 132 122 111 100 1975 1976 1977 1978 1979 1980 100) TOTAAL BIER 113 HEINEKEN AMSTEL 112 113 i 115 110 111 110 108 108 107 100 100 '75 '76 '77 '78 '79 '80 '76 '77 '78 '79 '80 PILS 111 114 LAGER (vol. Oud Bruin) 108 110 107 107 100 100 87 84 79 80 '75 '76 '77 '78 '79 "80 '75 '76 77 '78 '79 '80 EXTRAZWAAR 116 IMPORT BIER (Gold, Bok, Stout, etc. excl. Import) 104 104 105 103 100 100 95 95 93 87 88 '75 '76 '77 '78 '79 80 '75 '76 77 '78 '79 '80

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 8