EEN MINDER DAN EEN CALORIE PER LITER. MAAR HET SMAAKT WEL NAAR MEER. den ingevuld. Tevens moet op originele wijze een zin worden afgemaakt. De vijf beste inzenders winnen een ver- taalcomputer; duizend andere goede en geestige inzendingen worden beloond met een frisbee. Via schoolagenda's worden honderddui zenden tieners bereikt. Door ze op deze originele wijze met Pepsi te confronteren, krijgt het merk bij deze belangrijke doel groep een bijzonder accent. NATIONALE AMERIKA PROMOTIE Een promotie die het erg goed doet bij jon geren. Want zo'n kans op een Amerika reis trekt altijd! Die is te winnen door twee deelnemers die op de meest originele wij ze in maximaal 25 woorden weten te for muleren wat zij tijdens die reis willen doen. Voor 1000 andere goede en originele in zenders ligt een Pepsi frisbee klaar. Een promotie die de internationale allure nog eens onderstreept. En die mede wordt ondersteund door opvallende advertenties in Muziek Express, Popfoto, Hitkrant, Kijk, Club, Veronica, Panorama en Nieuwe Revu. De opzet is zodanig, dat iedereen op het achteretiket van de Pepsi literfles kan zien, wat er precies moet gebeuren. Dat wordt zowel in de advertenties als op het display materiaal sterk benadrukt. Hiermee werkt deze actie als een directe omzetstimulans! SURFZEILENPROMOTIE In 1980 is een proef genomen met het aan bieden van een kleurig^ "all-weather" Pepsi surfzeil van 4,6 nr voor maar 135 gulden. Ondanks de zeer beperkte ondersteuning van deze activiteit, bleek het succes zeer groot. Reden voor Pepsi deze activiteit in 1981 te herhalenEn dit keer op grote schaal Via miljoenen achteretiketten op Pepsi li terflessen. En via advertenties in alle surf en watersportbladen. Verwacht mag dus worden dat de Neder- g^pepsilighfa^ Nieuw dpepsi-cokalighr Nog even en je staat rustig meteen glas Pepsi in je hand in'tWjlde We$ten. landse wateren deze zomer op tal van plaatsen zullen worden opgefleurd met kleurige Pepsi surfzeilen. En dat kan de bekendheid van het merk Pepsi alleen maar ten goede komen. EN VERGEET PEPSI LIGHT NIET! De start van Pepsi Light is zonder meer voorspoedig te noemen. Niet alleen dank zij de zware ondersteuning (via de lande lijke ochtendbladen en belangrijke tijd schriften), maar ook omdat de smaak uit stekend aanslaat. Dit laatste is met name gebleken tijdens de proeverijen in winkels, en op de Interna tionale Huishuidbeurs in Amsterdam, waar tienduizenden consumenten Pepsi Light hebbèn geproefd. Het aantal contacten dat via deze gratis proeverijen wordt gelegd blijkt zich boven verwachting te ontwikkelen. De winkelproeverijen vinden plaats door middel van mobiele installaties, waaruit de consument zelf het produkt kan tappen, gratis uiteraard. In iedere deelnemende winkel wordt zo'n apparaat gedurende een week geplaatst. Al met al mag verwacht worden, dat de in troductie van Pepsi Light een positieve uitstraling zal hebben op Pepsi's positie in de Nederlandse markt. De kwaliteit van het produkt, de sterke ondersteuning en de aansprekende etikettering vormen daar voor een hechte basis. PEPSI - EEN STERK MERK Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat Pepsi de malaise in de colamarkt niet zon der meer over zich heen laat gaan. Het in tensieve reclame- en promotieprogramma is één van de middelen waarmee Pepsi zijn positie in de colamarkt wil verstevigen en uitbouwen. Maar wel een middel van vitaal belang om de doelstellingen op lan gere termijn te realiseren TAP EN PROEF NU CRATiS DE COLA k€T MNXfc DAN 1 CAIORF PER CDLAMET MNDER DAN ICMOREPtRUlïR 'pepst-cotou^ De eerlijke eenvoud van het Wilde Ben je bij de twee leukste, dan wordt Westen De met zo eerlijke spanning en sen- die droomreis van jou werkelijkheid Voor satie van Las Vegas De glans en glamour van duizend andere deelnemers hebben we Hollywood Met Pepsi kun je 't allemaal zelf bovendien zo 'n echte Amenkaanse Pepsi meemaken op een fantastische reis naar frisbee klaarliggen Amerika (twv f 2 500. Op het achteretiket van iedere Pepsi literfles Hoe precies7 Schrijf ons in maximaal 25 staat wat je doen moet woorden wat jij daar graag zou willen doen Tot ziens in het Wilde Westen' |pyjy|| Win een Amerikaans avontuur met Pepsi. J Dit is wn rifd waarin sleeds meer mensen op calorieën letten. Het is dus lijd vour een echte calorie-arme cola. Én dat isfcpsilighl. Whitl nok al zit er nog niet eens één cak me ineen literflesRt»|»a light, de smaak Ls wel degelijk (lie van een echte cola tepsi-CofcL l)al maakt 'm dan ook meteen tot een van de meest interessante calorie-arme dranken. Een van de snelst gloeiende (xndnkt- segmenten in uw brand»1 Algelopen jaar is de vraag hij- vooritedd met 12' toegenomen Er is das alle aanleiding voor een uiterst grmxligc introductie lit die komt et Wl' gaan de verschijning van Pepsi Lig! it landelijk bekendmaken. Vlet een grote advertentie in de meest gelezen dagbladen en niet mis te verstane advertenties in alk* belangrijke tijdsei irtf- len. Vader gaan we ftpsi Ijghlixoeverijen op touw zetten Op de I luishoud- beins in Amsterdam Maar ook in hon derden winkels. Wij zulten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat fcpsi Light ook voor u een doorslaand succes wordt Vandaar s|x,riaal winkoimate- riaal. Vandaar ook een aantrekkelijke intnxtucriekniliiig. 'I Zal duidelijk zijn. hebben hoge verwachtingen van Pej«si Light Goed er zit niet eenséén calorie ia maar hij smaakt wel naar meer NIEUW PEPSI LK/HI DE GOLA MET MINDER DAN ICAIORIE PER UTER 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 7