IWï M A* sica JM K «Cl HoeBspsi benjij? ijM Laatje sponsoren door Pepsi. [3] Het ondersteuningsprogramma van Pepsi in 1981 kenmerkt zich door veelzijdigheid en doelgerichtheid. Gezien de ontwikkelingen in de frisdrankenmarkt is dat ook een absolute noodzaak. lü 51 ESI «•j i1 Ar V /- Zoals bekend, is de ontwikkeling van de frisdrankenmarkt bepaald niet spectacu lair te noemen. Volgens Nielsen lag het volume in 1980 maar 3,4% boven dat van 1979. Positiever was de toename van de geldom- zet: 8,3%. Kennelijk zijn de prijzen dus iets aangetrokken. Of deze laatste ontwikkeling zich in 1981 zal doorzetten, is overigens de vraag. Door de economische malaise staan de prijzen in een aantal smaaksegmenten sterk onder druk. ONTWIKKELING CQLAMARKT Met een volumegroei van 1,8% bleef de ontwikkeling van het colasegment duide lijk achter bij die van het totale frisdran kenvolume. En dat terwijl cola's de afgelopen jaren steeds goed waren voor groeicijfers van 10 a 15%! Ook Pepsi heeft de gevolgen van deze ontwikkeling ervaren. Voor het eerst in jaren stagneerde de groei van dit merk. Gelukkig is hiermee niet Pepsi's goede tweede plaats in het colasegment in gevaar gekomen. Evenmin is deze ontwikkeling aanleiding de sterke punten van het tot nu toe gevoerde beleid, met z'n zware accent op reclame en promotions, los te laten. In tegendeel PEPSI OP RADIO, TV EN IN DE BIOSCOOP De vrolijke en sportieve Pepsi tv-commer- cials komen dit jaar 35 maal op de buis, teneinde de bekendheid en de dynamiek van het merk een extra accent te geven. En omdat de belangrijkste doelgroep voor Pepsi door tieners wordt gevormd, zijn alle 38 radio uitzendingen op de popzender Hilversum III gepland. ES» ~ass=s» De bioscoop is nog steeds het jongerenme dium bij uitstek. Vandaar dat Pepsi er ook in 1981 weer intensief gebruik van maakt met landelijke roulementen. 2 PROMOTIES VIA SCHOOLAGENDA'S Pepsi is dit jaar wederom actief in de acht grootste schoolagenda's, en wel met twee verschillende promoties. Met de doldwaze promotie "Hoe Pepsi ben jij?" kunnen 10 gelukkigen een serie van vier kunstwerken verdienen door een knotsgekke quiz te beantwoorden en op een geinige wijze een zin af te maken. Alle deelnemers ontvangen bovendien originele Pepsi buttons. De tweede promotie biedt deelnemers de lëstjetalenkeniiis. Puzzel met Pepsi. gelegenheid hun talenkennis te testen. Zij doen dat door een kruiswoordpuzzel af te maken, waarin Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse woorden moeten wor- 1^1 Met'n beetje geluk dónkje dadelijk een eerlijk «gtasrPepsi in Las Vegas. - Hwsa k 4 £- 6 PEPSI RAZENDFUTSEND ACTIEF IN 1981 JXiA 'ha HL -ffTL- i'li i nu hui a Golven spatten op, je scheert over het water Andere surfen vallen om van verba zing Jij hebt een Pepsi surfzeil Zo n extra stevig al-weather zeil van Lammerts van Boeren, één van de bekend ste zeilmakers van Nederland. En omdat Pepsi een dee* van de kos ten voor z'n rekening neemt, betaal je er niet meer voor dan f 135- Hoe bestel je je Pepsi surfzeil? Maak f 135 - over op bankrekening 687164.540 of op postgiro 4847.18 tnv. Vromona BV, Vrumonaweg2.3981HT Bunnik (Ie mag ook een postwissel sturen! Je krijgt je Pepsi-zeil dan binnen Iwee weken na je overschrijving thuisgestuurd Bevis wel snel of je je door Pepsi laat sponsoren, want zoveel zeiltjes hebben we niet. Eventueel kun je het zeil ook tussen 1000 en 15.00uur tegen contante betaling ophalen bij bovenstaand adres Tot slot Zet op je I overschrijving .Peps: I surfzeif,en vergeet niet I je adres postcode. itante betaling ophalen De glamour van Hollywood De eerlijke een- Ben je bij de twee leukste, dan wordt die voud van 't Wilde Westen En de niet zo eerlijke droomreis van jou werkelijkheid Voor duizend an- spanning en sensatie van Las Vegas dere inzenders hebben we bovendien zo n echte Met Pepü kun je 't allemaal zelf meemaken Amerikaanse Pepsi fnsbee klaarliggen op een fantastische reis naar Amerika (twv f2 500. Op het achteretiket van iedere Pepsi literfles Hoe? Schrijf ons in maximaal 25 woorden staat precies wat je doen moet wat |i| daar graag zou willen doen Tot ziens m Hollywood1 Win een Amerikaans avontuur met Pepsi. ^EPSI De opwindende spanning en sensatie van Ben je bij de twee leukste, dan wordt die Las Vegas De eerlijke eenvoud van 't Wilde Westen droomreis van |ou werkelijkheid Vbor duizend andere De glamour van de Hollywoodse filmwereld inzenders hebben we bovendien zo n echte Amen- Met Pepsi kun je t allemaal zelf meemaken op kaanse Pepsi fnsbee klaarliggen een fantastische reis naar Amenka (twv f 2500.-) Op het achterebket van iedere Pepsi literfles Hoe? Schn|f ons in maximaal 25 woorden wat staat precies wat je doen moet |i| daar graag zou willen doen Tot ziensTn las Vegas' Win een Amerikaans avontuur met Pepsi.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 6