licht tafelbier. Naast het zelf brouwen van bier, bottelt Moortgat ook Tuborg voor de Belgische markt. KWALITEIT De heer B. Gevaert, handelsdirecteur van Moortgat, ziet in de vraag naar Duvel een positieve lijn. In België is sprake van een verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit. Bovendien signaleert de heer Gevaert een tendens om weer thuis te drinken in plaats van in het café. Dat de voorkeur dan uit gaat naar een kwalitatief hoogstaand glas bier, ligt voor de hand. Duvel verdient vanwege zijn aard zo wel thuis als in het café een speciale be handeling. De fles dient rechtop, koel en donker bewaard te worden. Men moet de fles voorzichtig uitschenken om het gist- depot niet mee te schenkenHoewel de ech te liefhebbers ook het depot drinkenomdat dit de smaak ten goede komt. Het bier ver liest dan echter zijn helderheid. Het gepas te glas om Duvel uit te drinken is het spe ciale ballonglas, waarin zich een royale witte schuimkraag vormt. Drinkend van het Duvel bemerkt de bierliefhebber ver volgens dat Moortgat geen betere naam voor het pittige 'Duvel' had kunnen be denken. Het afvullen van de fusten met Extra Pils ener, w In de twintiger jaren is ook de invloed van de Duitse brouwers niet aan Moortgat voorbijgegaan. Sinds die tijd brouwt men ook hier laaggistend bier. Tot 1970 be stond 80% van de produktie uit laaggistend rbij de brouwmeester ter controle een glas aftapt bieren 20% uit hooggistend. Nadien is de verhouding ten gunste'van de hooggisten- de bieren gekeerd tot 25:75. Laaggistende bieren van Moortgat zijn het Extra pilsener en het Wonderbier, een Recht tegenover de Moortgat Brouwerij staat, verscholen tussen de nu bloeiende bomen, de "resi dentie" van de familie Moortgat. In de statige villa woont de zoon van de grondlegger van de Moortgat brouwerij de heer Albert Moortgat, 91 jaar nu. Met een ijzeren regelmaat houdt Albert Moortgat de dagelijkse gang van zaken in zijn brouwerij in de gaten. Als 's morgens rond half tien de postbode de correspondentie voor de brouwerij bij hem aan de deur heeft afgegeven, steekt hij de straat over naar de brouwerij waar hij met de leidinggevende medewer kers de postbespreking houdt. Daarna maakt hij een rond gang door de brouwerij. Om half twaalf stapt hij het café "Het Brouwershuis", dat naast de brouwerij ligt, binnen voor zijn gebruike lijke twee Moortgat Extra pinten. Na het middageten bezoekt de verbazing wekkend vitale Albert Moortgat het café "In den Vetten Os" en wandelt daar na nog een keer door de brouwerij Wij praten met hem in het Brouwershuis waar hij, in parmantig jagerskostuum gestoken, ons vertelt over zijn brouwerij. Regelmatig wordt het gesprek onder broken voor een slok Moort gat Extra pilsener, een teug Duvel, of een "degustatie" van het gefilterde Duvel dat hij ter keuring aan zijn gasten voorzet. Moortgat brouwt volgens traditie, dat wordt duidelijk. Uit de manier waarop het be drijf geleid wordt, alswel uit de visie van Moortgat over het brouwen zelf: in de eigen mouterij kiemt het gerst en wordt het verder verwerkt. Pasturiseren komt in het proces niet voor: de op natuurlijke wijze gebrouwen bieren van Moortgat blijven ook zonder pasturisatie maanden goed. De hoogbejaarde Albert Moortgat laat nog een rondje Duvel aanrukken. In zijn gezelschap Duvel drinken geeft een extra dimensie aan de toch al uiterst plezierige ervaring die karakteristiek bier je geeft. Bij het vertrek vertrouwt hij ons zijn lijfspreuk toe: "Wie werkt moet betaald worden en wie betaald wordt moet werken." Een leef regel die de Brouwerij Moortgat te stade is gekomen 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 5