Met de introductie van een aantal buitenlandse bieren, heeft Heineken ingehaakt op de toenemende belangstelling voor speciale bieren. Deze bieren hebben een eigen karak ter en kunnen de sfeer in het horecabedrijf positief beïnvloeden. Om iets te vertellen over de herkomst van deze bieren, starten wij met een serie artikelen overde brouwe rij achter het bier". Met brouwerij Moortgat, waar het bekende Duvel vandaan komt openen wij deze serie. Langs de 'baan' van Antwerpen naar Brussel staat, midden in het dorpje Breen- donk, de familiebrouwerij Moortgat. Al meer dan een eeuw, sinds 1871, wordt hier het zeer geliefde Duvel bier gebrou wen. Verschillende generaties Moortgat hebben de kunst van het brouwen aan elkaar over gedragen. Natuurlijk is Moortgat met haar tijd meegegroeid, beschikt men over mo derne apparatuur en is het assortiment ver anderd, maar het brouwproces van Duvel geschiedt in principe nog precies hetzelfde als 100 jaar geleden. vervolgens 10 dagen opgeslagen in kelders bij een temperatuur van 20°. Hierna staat het nog twee maanden in kelders bij een temperatuur van 6 a 7°, in welke periode de tweede vergisting op fles plaatsvindt. Bovenstaand procédé geldt voor het Duvel bier dat Heineken in Nederland impor teert. Naast het ongefilterde, produceert Moortgat ook gefilterd Duvel. In de vijf tiger jaren is men naar voorbeeld van EEN EN TWEE KEER VERGISTEN Het okergele Duvel heeft zijn karakter istieke smaak te danken aan het traditione le gistingsprocedé. Drie weken na de eerste gisting en rijping gaat Duvel onge filterd, met de nog werkzame gist, de fles in. In deze onvoltooide toestand wordt het Engelse brouwers, overgegaan tot het fil treren van het bier. De echte trouwe Duvel drinkers vonden de kwaliteit van het gefilterd Duvel minder, zodat men bij Moortgat besloot één brouw sel per jaar op fles te laten gisten. Maar één brouwsel per jaar bleek niet voldoende om aan de weer groeiende vraag te kunnen voldoen. Tegenwoordig bestaat weer een groot deel van de produktie uit ongefilterd Duvel. Naast Duvel brouwt Moortgat nog andere bierenzowel hooggistend als laaggistend Hooggistende bieren van Moortgat zijn Sanctus, een donker bier dat ook op fles gist, en drie verschillende typen Mared- sous. Voor Maredsous geldt hetzelfde als voor Duvel: een gedeelte van de produktie wordt gefilterd, de rest gist na op fles. Daarnaast wordt er nog steeds, sinds het 100-jarig bestaan van de Moortgat brou werij in '71, het Maredsous Centenaire gebrouwen. B. Gevaert: positieve lijn. De Moortgat Brouwerij in Breendonk Mooigaft specialiteit DUVEL

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 4