PRIJSWINNAARS NAAR LONDEN (5) Vanaf zondag 22 fe bruari tot woensdag 25 februari is een uit zeventig personen bestaande groep detaillisten, begeleid door enkele Heineken mede werkers, op bezoek geweest in Londen. De groep bestond uit prijswinnaars in de kans kaartenactie die bij slijters gehouden is met als thema Heineken bier in halve liter flessen. In Londen was, naast een rondrit langs welbekende plaatsen zoals Piccadilly, Trafalgarsquare, The Houses of Parliament en Buckingham Palace, in de avonduren een bezoek gepland aan Shakespeare Tavern, waar geheel in de sfeer van de Middeleeuwen een rijk geschakeerd programma werd geboden. Tijdens de tweede dag van het bezoek aan Londen is o.a. een bootexcursie op de Thames gehouden en een bezoek ge bracht aan een van de meest beroemde "pubs" in Londen: The Anchor Tavern. Woensdagmorgen heeft het gezelschap weer voet aan wal gezet in Hoek van Holland. Cocktail kampioen roybos IN ZOETERMEER (6) Ter gelegenheid van het eerste afgesloten verenigings jaar kwam een groot aantal leden van Vochis op 17 febru ari bijeen in de ontvangst ruimte van de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland in Zoetermeer. Vochis is de vereniging van oud-cursisten horeca die hun opleiding genoten op de Streekschool Gildevaart in Nieuwegein. Ter gelegen heid van deze bijeenkomst had het bestuur oud-leerling Roy Bos uitgenodigd, thans werkzaam als barkeeper in Hilton Amsterdam. Roy Bos kreeg in de vakpers veel aandacht als winnaar van de tijdens de Horecava '81 geor ganiseerde cocktail- en long drink wedstrijd. Volgend jaar zal hij deelnemen aan het wereldkampioenschap dat in Portugal wordt gehouden. In onze ontvangstruimte expe rimenteerde Roy Bos met ingrediënten uit ons eigen assortiment. Als algemeen aanvaarde topper kwam uit de bus een mix van 30 gr. Evita Licor de Café, 30 gr. Crème de Mandarines (Hoppe), aangevuld met 10 gr. Krimskaya Vodka. INDOOR BRABANT(7) Voor de 15e maal vond in het 50-jarig veemarkt complex De Brabanthallen in Den Bosch het C.S I. Indoor Brabant plaats. Duide lijke aanleiding dus om dit concours in een extra feeste lijk kader te plaatsen, hetgeen o.a. gebeurde door het naar 's-Hertogenbosch halen van de Spaanse Rijschool uit Wenen. Naast de luister van deze rijschool verbleekte het Con cours echter gelukkig niet. Integendeel, er waren vele sportieve hoogtepunten waar van de puissance op zaterdag avond om de door Heineken aangeboden Grote Prijs van Noord-Brabant, weereen van de grote publiekstrekkers was. Ook de Expo, waar onze reclame-service dienst een stand in Oostenrijkse stijl had ingericht, bruiste van activi teit. Op de foto drs. P.A.M. Janssen, hoofd Horecagebied Midden-Brabant, reikt de Heineken beker uit aan de Spanjaard Luis Cervera. ÏUP-SCHOOL- AGENDA- WEDSTRIJD GROOT SUCCES! (8) De wedstrijd die Seven-Up in de schoolagenda's 1980/81 heeft uitgeschreven heeft een overweldigend aantal inzen dingen opgeleverd. De vraag in deze wedstrijd was om de gezichten van drie bekende Nederlanders: Patricia Paay, André van Duin en Ruud Krol een ander aanzien te geven. Hierbij werd ingehaakt op de popu laire bezigheid onder de les: het vol tekenen van agenda's, het persoonlijk interpreteren van foto's e.d. De resultaten die bij Seven-Up binnen kwamen waren uitzonderlijk. Complete kunstwerken zijn er vervaardigd en hieruit blijkt dat deze wedstrijd een schot in de roos was. Inmiddels zijn door de jury de 100 mooiste of origineelste inzendingen bepaald en is aan de prijswinnaars een complete set 7UP-vrijetijdskleding uit gereikt. Deze unieke prijs is bijzonder in de smaak gevallen, hetgeen duidelijk af te lezen is op het gezicht van prijswinnares Claudia Sie. 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 30