Inhoud mei 13B1 m si J ff.- Tap en Schap is een informatieblad van Heineken Nederland. Redactie: E.C. Bouwmeester, Harriët Peteri. Vaste medewerkers: W.J. Hoeben, J. Reppel, M.P.J. van Soest, J. Zellenrath. Redactiecommissie: mr. R.A.B. Combée, R.G.H. Elfrink, J.F.B. Houthuys, A. Jansen, D. Marck, J.A. Vleghert. Redactieadres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. Tel. 071-81 42 49, 81 42 88. Bij de voorpagina: Eén van de afbeeldingen in de nieuwe Amstel reclamecampagne, waarover u elders in dit nummer meer kunt lezen. Bij de achterpagina: "De poort" van de Moortgat Brouwerij in Breendonk. Achter deze gevel wordt het Duvel gebrouwen. Voorpagina Inhoud en colofon Jaarverslag Heineken N. V. Brouwerij Moortgat Pepsi actief in 1981 Overzicht biermarkt 1980 Paradisi, paradise-on-ice 11 N.C.M. groothandel verhuisd 12 Nieuwe Amstel tijdschriften campagne 14 Nieuwe aanpak Royal Club ginger ale Parlantdu vin Leven in de bouwerij Blikbiereen snelle groeier Bier in monofles Limburgs Els la Vera Seven-Up lanceert 7UP Light Succesvolle introductie D.G.M. assortiment Evita, Licorde Café Nieuws allerlei Achterpagina 16 18 25 25 5000e Conimex/Heineken presentatie 26 Firma Keijzer (Den Haag) in nieuw pand 28 29 In het vorige nummer van Tap en Schap hebben wij aandacht besteed aan de intro ductie door Heineken van twaalf buiten landse bieren. In dit nummeren volgende nummers willen wij u in een serie artike len iets van de sfeer laten proeven van de brouwerijen waar deze bieren worden ge brouwen. Wij starten deze serie met Duvel Moortgat op pagina 4 en 5. Op pagina 8 en verder, vindt u een over zicht van de biermarkt in 1980. De totale Nederlandse bierafzet is in 1980 ten op zichte van 1979 met 2,5% gestegen. Dit ondanks de tegenvallende omzetten in de zomermaanden als gevolg van het slechte weer. In het overzicht wordt, aan de hand van grafieken, ingegaan op de ontwikke lingen binnen de verschillende handels kanalen, de vraag naar de verschillende biersoorten en verpakkingsformaten. De ontwikkeling van het cola-segment bleef in 1980 achter bij die van het totale frisdrankenvolume. Pepsi handhaafde zich echter op een goede tweede plaats. Ook in 1981 zal Pepsi weer van zich doen spreken met een aantal consumentenac ties, waarin het internationale en dynami sche karakter van dit merk wordt bena drukt. Pagina 6 en 7. Het onder de aandacht brengen van Royal Club Ginger Ale zal nu ook op consumen tenniveau flink aangepakt worden. Voor Royal Club Ginger Ale is een televi siecommercial ontwikkeld. Bovendien gaat er een actie van start waarbij de con sument in het bezit kan komen van een Royal Club sporthanddoek. Op pagina 16 en 17 kunt u over deze activiteiten en over het Royal Club assortiment in het alge meen lezen. 20 22 23 23 24 32 8 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 2