fl [e u ui 5al I eHe i Hollandse avond IN LUXEMBURG (1) Haar eerste officiële staatsbezoek legde Koningin Beatrix onlangs af aan Luxemburg. Op de tweede dag van het bezoek was 's avonds een Hollandse avond georganiseerd, waarbij de talrijke Luxemburgse gasten kennis konden maken met produkten van Nederlandse bodem. Ook Heineken maakte deel uit van de grote delegatie van het Nederlandse bedrijfsleven en presenteerde zich op deze avond met een grote Heineken bar. Een door het Polygoon Journaal opgenomen filmpje van deze avond, waarbij ons biermerk duidelijk in beeld komt, zal achtereenvolgens in 230 bios copen over de hele wereld worden vertoond ZILVEREN MEETLAT 1981 (2) Amstel heeft de tweede prijs behaald in de strijd om de Zilveren Meetlat. Ieder jaar stelt de JMG (Junior Marketing Groep) bedrijven in de gelegenheid om deel te nemen aan De Beste Promotie waarvoor de Zilveren Meetlat als prijs beschikbaar wordt gesteld. Deze wedstrijd is bedoeld als extra stimulans voor de ver schillende bedrijven om tot een zo goed mogelijke promotie te komen. Op 14 maart vond in het Jacobitheater in Utrecht de uitreiking van de Zilveren Meetlat plaats. Tot beste promotie in 1980 en winnaar van de Zilveren Meetlat werd de VNU bladen promotie van Simon de Wit gekozen. Amstel is met haar glazen-promotie in deze belangrijke wedstrijd, met slechts enkele punten verschil ten opzichte van de winnaar, op de tweede plaats geëindigd. De Kapitein Krakepit promo tie van de Postgiro/Rijkspost spaarbank en de Fa promotie "Win een exclusieve zomer collectie" behaalden een gedeelde derde plaats, terwijl de Tip-Top groen promotie van het Bloemenbureau Holland een eervolle vermel ding kreeg. Voorafgaande aan de prijsuit reiking vond een presentatie van bovengenoemde promoties plaats, waarmee de zaalprijs behaald kon worden. Op de foto ziet u senior product-manager F.P.H. Bot van Heineken die de Amstel glazen promotie presenteerde. Ook bij dit onderdeel eindig de Amstel op de tweede plaats. Heineken op HORESCA IN ZUIDLAREN (3, 4) In de Prins Bernhard- hoeve in het Groningse Zuid laren werd van 16 tot en met 19 februari de 21ste Horesca gehouden. Op deze vakbeurs voor horeca en aanverwante bedrijven presenteerde Heineken Nederland zich met zowel bieren, produkten van de Gedistilleerd en Wijn Groep als frisdranken van Vrumona. De beurs trekt altijd veel bezoekers en is bij uitstek een trefpunt voor horeca ondernemers uit het noorden en oosten van ons land. Ook ditmaal had de Heineken stand over belangstelling niet te klagen en met name Paradisi kreeg bij de gasten een goed onthaal. Op de Horesca was eveneens aanwezig de Drankenhandel Wegro uit Groningen, die onder meer agent is voor Heineken. Centraal in de presentatie in deze stand stond een luifelbar van Heineken, van waaruit aan de gasten het bier werd geserveerd. De bezoekers werden hier verwelkomd door de directie van Wegro bestaande uit de heren R. Wubbolt (links op de foto) en S.J. Brekhof (tweede van rechts). Achter het buffet voorts nog mevrouw Brekhof en geheel rechts op de foto de heerT. Evink, hoofd verkoop van het Heineken horeca- gebied Groningen, Friesland, Drente. 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 29