De mihoen wordt klaargemaakt in een originele wadjang avond die speciale aandacht zou krijgen. Enkele dagen voor de geplande datum brak er namelijk brand uit in het net veer tien dagen tevoren geopende zalencom plex Het Turfschip te Etten-Leur waar de causerie zou worden gehouden. Het gebouw brandde tot aan de grond toe af, schade ruim twee miljoen gulden. In allerijl moest een vervangende ruimte worden gevonden en dat lukte bij café Roovers in Etten-Leur. Met enige aanpas sing kon hier ruimte worden vrijgemaakt. Met uitzondering van enkele bestuursle den, die op de hoogte waren van de voor bereidingen, was het voor de dames die de causerie kwamen beluisteren, een grote verrassing om met muziek van de plaatse lijke fanfare te worden ontvangen. Dat deze fanfare zich niet in uniform pre senteerde vond zijn oorzaak in het feit dat alle uniformen in Het Turfschip bewaard werden en helaas zijn verbrand. Gelukkig waren de instrumenten, i.v.m. een repetitie, door de leden van de fanfare naar huis meegenomen. Bij de ingang van de feestelijk versierde zaal werd de dames een corsage opgespeld Naast de al eerder omschreven Conimex en Heineken presentaties was er voor een optreden van twee Balinese danseressen gezorgd en kregen alle bezoeksters na af loop een pakket Conimex en Heineken ar tikelen mee naar huis. De foto's geven een indruk van deze geslaagde 5000e Conimex/Heineken cau serie Ook Heineken oud bruin is een uitstekende dorstlesser bij de kruidige indische maaltijd. De heer en mevrouw Roovers, die zo spontaan hun bedrijf beschikbaar stelden, ontvingen een leuke Heineken attentie. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 27