Conimex, de bekende fabrikant van Oosterse rijsttafel-specialiteiten, houdt zich al geruime tijd bezig met consumentenvoorlichting over haar uitgebreide assortiment. Een van de manieren waarop dat al jarenlang gebeurt, is door middel van causerieën voor vrouwenverenigingen, waaraan ook door Heineken wordt deelgenomen. Dertig jaar geleden is men met deze vorm van voorlichting van start gegaan, de allereerste keer nog voor detaillisten in de ontvangstruimte van de Heineken brou werij te Amsterdam. Vanaf dat eerste moment is Heineken bij deze presentaties betrokken gebleven en heeft ons bedrijf in samenwerking met Co nimex deelgenomen aan vele avonden die overal in den lande zijn gehouden, om consumenten een kijkje in de keuken van Conimex en Heineken te geven. Naar schatting moeten er in de afgelopen jaren zo'n vijfhonderdduizend vrouwen (en soms ook mannen) aanwezig zijn ge weest bij deze voorlichtingsavonden. MODERNE COMMUNICATIEMIDDELEN In het prille begin beperkten de presentaties zich tot een eenvoudig praatje. Tegenwoordig bedient het team, dat uit een demonstratrice van Conimex en een vertegenwoordiger van Heineken bestaat, zich van moderne communicatiemidde len. Ondersteund door dia's wordt het een en ander verteld over de oorsprong en de be reiding van de rijsttafel, waarna als proef op de som een echte Mihoen-maaltijd wordt klaargemaakt. Tijdens de bereiding van de Mihoen, die enige tijd in beslag neemt, wordt de Heineken diaserie vertoond, waarin infor matie wordt gegeven over de geschiedenis van het Heineken concern en het brouwen van bier en waarin tips worden gegeven over het op de juiste wijze inschenken van bier en de behandeling van bierglazen. Daarna wordt de Mihoen-maaltijd ge proefd, waarbij natuurlijk een koel Heineken biertje niet mag ontbreken. 5000e CAUSERIE De op woensdag 8 april geplande causerie voor de Katholieke Vrouwenvereniginguit het Brabantse Etten-Leur was bijna niet doorgegaan. En dat zou extra jammer zijn geweest, om dat het hier de 5000e causerie betrof, een Het brouwproces werd aan de hand van dia's uiteengezet door Heineken vertegenwoordiger Guus Metzemaekers 26 Het op de juiste wijze inschenken van een glas bier, een kunst op zich. Een muzikale welkomstgroet van de plaatselijke fanfare 5000c CONIMEX EN HEINEKEN AVOND

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 26