Al jaren lang zien we een ontwikkeling in de biermarkt, waarbij de groei in de afzet van blikbier die van flesbier verre overtreft. pkbx mi Nevenstaand staatje over de jaren 1975 t/m 1980 geeft deze ontwikkeling duide lijk aan (bron CBK). Op dit moment maakt de blikbierafzet 2% uit van de totale bierafzet, exclusief fust bier. Index 1975 100 ■^uaie ioj iHJtyiNi Al^STEnDAM|l803 L DE CONSUMENT EN BLIKBIER In november 1980 is door Heineken een marktonderzoek gedaan teneinde een inzicht te verkijgen in de gebruiks- en aan koopgewoonten van bier in blik. Hieruit blijkt dat je blikbier in recreatieve sfeer nog ongeveer 2,5 keer zo vaak aan treft als blikbier thuis. Maar ook dat 11 van de personen die in de onderzochte pe riode van een half jaar thuis bier heeft ge dronken, bier uit blik heeft geconsu meerd. Een aanzienlijk gedeelte dus. Verder blijkt dat ongeveer 3/4 van de mensen die blikbier kopen voor gebruik thuis, dit bij de levensmiddelenhandel doet, terwijl 12% hiervoor naar de slijter gaat. Met betrekking tot de aankoophoeveel- heid blijkt dat men in 20% van de gevallen blikbier per tray koopt en in 25% van de aankoopmomenten 6 blikjes (hicone) meeneemt. Bij de aankoop van blikbier voor gebruik thuis is dus sprake van een trend waarbij de standaardverpakkingseenheid (tray of hicone) ook de aankoopeenheid is. AFZET GELIJKMATIGER OVER HET JAAR VERDEELD Het feit dat blikbier niet meer alleen in de recreatieve sfeer wordt gebruikt, maar in toenemende mate ook thuis wordt gecon sumeerd, blijkt uit de ontwikkeling van de afzet die zich steeds gelijkmatiger over het gehele jaar verspreidt. In de Nielsen Food cijfers is te zien dat de winkels die blikbier ook na afloop van de zomer blijven verkopen, in de resterende maanden gemiddeld 2/3 van hun zomer- piekomzet afzetten. Dat bewijst dat de voordelen van blikbier, zoals handzaam formaat, licht in gewicht en gemakkelijk koelbaar, door de seizoenen heen voor de consument even hard blijven gelden. Voor de handel gelden de voordelen van blikbier uiteraard ook het gehele jaar door: een hoge marge, minder handling vanwe ge het éénmalige karakter en minder opslagruimte dan flesbier. HEINEKEN BLIKBIER In het blikbier segment is Heineken markt leider met 85% marktaandeel. Door de uitgesproken consumentenvoor keur voor Heineken blikbier en de aan trekkelijke marge verdient Heineken blik bier een blijvende plaats in een compleet bierassortiment, het hele jaar door. BLIKBIER DE SNELLE GROEIER IN DE BIERMARKT Totaal fles Totaal blik 1975 100 100 1976 108 136 1977 107 134 1978 109 150 1979 109 163 1980 1 12 185 rade HMHT «ifARK, 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 22