dieningsrestaurants. Alvorens het bedrijf te betreden valt de gekoelde vitrine op die aan de straatzijde als blikvanger fungeert t.b.v. de meeneemverkoop van de feestelijk belegde broodjes. Via een schuifraam vindt de verkoop uit deze vitrine direct plaats vanuit de open keuken. Binnen treft men direct de open keuken aan, waar men d.m.v. een zeer duidelijke diapresentatie snel wordt geïnformeerd inzake het te kiezen menu uit een klein op vis gespecialiseerd assortiment. Bereiding en afwerking gebeurt a la minute ter plaat se, in zeer moderne computer gestuurde friteuses. Het restaurant in Amsterdam is met 128 zitplaatsen de grootste in de keten. Normaal is ca. 80-90 zitplaatsen. De aankleding is voor alle bedrijven ge lijk. Rode baksteenmuren worden afge wisseld door blankgrenen wandbekle- ding, op markante plaatsen gedecoreerd door fotorasters of sinds 197.8 in vier bedrijven, en ook hier, toegepaste fraaie wandschilderingen van de Rotterdamse kunstenaar Dook Everse, voorstellende stadsgezichten uit de vestigingsplaats. De vaste tafelbladen met pentekeningen van historische schepen en visvangsten, alsmede de vaste stoelen en banken vormen een repeterend onderdeel. Roos- terplafonds en grenen betimmeringen ver bergen de bovenliggende kanalen en leidingen. Tenslotte verdelen fraaie plan- tebakken de diverse zitgroepen in compar timenten. Achter het restaurant lig onmiddellijk de voorbereidingskeuken met moderne appa ratuur en een grote diepvries en koelcel. Daarop sluiten de magazijnen en expe ditieruimte aan. Om bevoorrading met rolcontainers opti- maal te maken zijn in het bedrijf de dor pels onder de deuren weggelaten of afge rond. Het hoogteverschil van 80 cm aan de achterzijde is opgelost door hier een plateaulift te installeren. Doordat de ma gazijnen ver weg liggen van de tappunten en het pand geen bruikbare kelders heeft zijn de bierfusten en de limonadecontai ners in een speciale ruimte onder het buffet geplaatst. Transport van de fusten door het bedrijf geschiedt d.m.v. kleine plateaus op zwenkwielen. Op de le ver dieping van dit pand, dat behalve uit de voormalige bioscoopzaal bestaat uit een voor- en tussenhuis, was voldoende ruim te voor de bezoekers-toiletgroep, de per soneels kleed- en wasruimten en een ruime kantine. Aan de voorzijde op deze etage is een zaal overgebleven, welke plaats biedt aan circa 60 gasten t.b.v. groepen, feesten en partij en. Voorde verzorging hiervan is speciale apparatuur geïnstalleerd in de voorberei dingskeuken, welke d.m.v. een lift met de verdieping is verbonden. Vanuit de effi ciënte pantry naast de zaal kan worden ge distribueerd. Op de tweede verdieping is de zogenaam de ketelruimte en een kantoor ingericht. INSTALLATIES Reeds eerder schreven wij dat voor de elektrische voeding een eigen trafostation is geïnstalleerd. Het behoeft geen betoog dat voor dit bedrijf een zeer goede afzuig installatie noodzakelijk is. Ten behoeve van de ventilatie en verwarming werd een airconditioninginstallatie geïnstalleerd. In verband met energiebesparing is een sys teem ontworpen waarbij gewerkt wordt met retourlucht en een zo laag mogelijk gehouden hoeveelheid direct afgezogen lucht. Wij stemmen in met de voorzitter van de directie de Nederlandse Unileverbedrij- ven, deheerM.L. Mogendorff, die tijdens de officiële opening stelde: "Uw bedrijf ligt nu onder z'n beste tuig, wij wensen u een behouden vaart". t 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 21