De bestaande tijdschriftencampagne met onder andere de bruiloft, de fanfare, de vissers en het strandtafereel was aan ver vanging toe. Bij de nieuwe campagne blijft het onder werp "plezier", alleen de plaatjes zijn vernieuwd. Om het effect te versterken en wat persoonlijker te maken is het thema geworden: Bij elk plezier mijn Amstel bier. De foto's sluiten hierop aan en zijn als het ware uit het "plezierige" leven ge- BU ELK PLEZIER MIJN AMSTEL BIER. ^gg|j? BIJ ELK PLEZIER MIJN AMSTEL BIER BIJ ELK Pi EZIER.M1JN AMSTElBIER. BU ELK PI .EZIER.MI JN .AMSTElBIER. BU ELK PLEZIER MIJN AMSTEL BIER grepen. De afbeeldingen op deze twee pagina's to nen een aantal Van de advertenties die dit jaar regelmatig zullen verschijnen in on der andere: Het Beste, VT-Wonen, Doe Het Zelf, Hengelsport, HP-Magazine, Vrij Nederland, Panorama, Nieuwe Revu, Voetbal International, Televizier en Vero nica. OPTISCH BIERTJE In deze campagne staat natuurlijk het sma kelijk ogend Amstel bier centraal. In de karavaan van fotograaf, assistenten, art-director, stylist en modéllen trekt dan ook een aantal Amstel mensen mee. Hier bij zijn tappers en personen die zich met het rijdend magazijn bezighouden en het bier als het ware begeleidenEén van hen is René Molenaar van de afdeling reclame/ promotions die ons over de opnamen ver telde. "Er moet 'goed' bier op de set zijn. Dat wil zeggen het moet optisch goed zijn, en dat is niet hetzelfde als een lekker pilsje in het café. Als iemand uit een glasjgedron- ken heeft gaat het er minder aantrekkelijk uitzien. Wij moeten er voor zorgen dat het lijkt alsof er uit een glas gedronken is, ter wijl het er toch fris uitziet. Dit is het ver schil tussen een 'optisch' en een 'prak tisch' biertje. Bier, glaswerk, minimaal 2 tapinstallaties en een groot aantal 'props' (dat is decora tiemateriaal in de vorm van bijvoorbeeld kopfusten, spiegels, affiches) nemen we allemaal zelf mee in een magazijnwagen. Van de breekbare zaken hebben we twee exemplaren bij ons". Het is wel eens moeilijk om in de stem ming te komen bij dit soort opnamen. Het is bijvoorbeeld vreemd 's ochtends vroeg ineens in de sfeer van een bruiloftsfeest te moeten komen. Die sfeer moet echt ge maakt worden door muziek te draaien en wat grappen te maken. Soms lukt het met dat sfeer maken zo goed dat buitenstaan ders werkelijk denken dat er iets feeste lijks aan de hand is. René Molenaar kan over iedere opname situatie wel een paar gekke verhalen ver tellen. Uit zijn verhalen blijkt wel dat er ondanks het harde werken, het nodige ge lachen wordt tussen de bedrijven door. Immers, bij elk plezier mijn Amstel bier. BU ELK PI E/IERMUN AMSTEl BIER 15 AMSTEL

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 15