Eerste serie (thema) reclame-uitingen van de exotische telg van de G. W.N. in de media: lijkheden van Paradisi. Namelijk, om op timaal van deze verfrissende drank te ge nieten, is gekoeld serveren met een ruime hoeveelheid ijsblokjes een "must". Dit maakt Paradisi juist zo aantrekkelijk. Een bijkomend aspect is, dat met deze wij ze van serveren (en drinken) duidelijk wordt ingespeeld op de internationale ijs- blokjes-trend, die ook binnen de Neder landse gedistilleerd-cultuur steeds sterker naar voren komt. Daarnaast wordt in de advertentie uiter aard aandacht besteed aan de mix-moge lijkheden van deze cocktail, vervaardigd op basis van puur grapefruitsap. Gesteld kan worden, dat door de uitingen de con sument op een min of meer humoristische wijze met een fris en informatief beeld van Paradisi wordt geconfronteerd. Hopelijk resulteert dit voor vele Nederlan ders voor 1981 in een Paradise-on-ice. Sedert de introductie van Paradisi op de Nederlandse markt, kent deze exotische cocktail een bijzonder positief afzetver- loop. Een resultaat dat is verkregen mid dels de optimale samenwerking tussen' producent, groothandelaar en slijter. Ten einde het verkoopsucces te continueren is voor Paradisi een themareclamecampagne ontwikkeld. Deze in hoofdzaak op de con sument gerichte ondersteuning, vormt een logisch vervolg op reeds eerder ontwik kelde promotionele activiteiten. Inhoudelijk aansluitend op de aard van Paradisi, zult u gedurende het voorjaar en begin zomer de advertenties kunnen aan treffen in een geselecteerd aantal weekbla den. THEMA RECLAME-UITINGEN Gekozen is voor een thema, dat o.a. goed aansluit bij de serveer- en gebruiksmoge- PARADISE-ON-ICE SERVE ON Idi

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 11