Inhoud maart 1381 Tap en Schap is een informatieblad van Heineken Nederland. Redactie: E. C. Bouwmeester, Harriët Peteri. Vaste medewerkers: W. J. Hoeben, J. Reppel, M. P. J. van Soest, J. Zellenrath. Redactiecommissie: mr. R. A. B. Combée, R. G. H. Elfrink, J. F. B. Houthuys, A. Jansen, D. Marck, J. A. Vleghert. Redactieadres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. Tel. 071-814249, 814288. Bij de voorpagina: Breugeliaans tafreel dat voorkomt op de etiketten van Gueuze Lambic en Kriek Lambic van Caves Bruegel, twee van de twaalf door Heineken recent geïntroduceerde, buitenlandse bieren. Bij de achterpagina: Evita, Licor de café in een decoratieve Spaans/Zuid-Amerikaanse uitmonstering. Voorpagina Colofon en inhoud Buitenlandse bieren Stichting Verantwoord Alcoholgebruik van de Industrie voor Alcohol houdende Dranken 6 Evita, Licor de café 8 Duncan Gilbey and Matheson assortiment 9 Horecava 10 Parlant du vin 12 Nationale Amstel promotie 14 Nieuw gezicht Seven-Up 15 Borrelhappenboek een succes 15 Leven in de bouwerij 16 Ontvangst Vereniging voor Bedrijfsrestaurateurs 18 Groothandel Vianen te Nieuwkoop 19 Horeca onderweg 20 Nieuws allerlei 22 Achterpagina 24 Twaalf buitenlandse bieren worden door Heineken op de horecamarkt gebracht. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de horeca- afnemer om naast het gangbare pilse- ner andere biersoorten te kunnen drinken. Op pagina 3 e.v. Evita, Licor de café, is de naam van een nieuwe koffielikeur van de G.W.N. Op de Horecava is dit produkt feestelijk geïntroduceerd. Tegelijkertijd vond ook de introductie bij de slijters plaats. Zie pagina 8. Heineken heeft een aantal gedistil leerde dranken van Duncan Gilbey and Matheson in haar assortiment op genomen. Door aanvulling van het eigen assortiment met deze whiskies, rum, vodka en gin, is Heineken nu in de gelegenheid de horeca-ondernemer een totaalpakket te kunnen leveren. Op pagina 9 kunt u meer over deze produkten lezen. Seven-Up is 1981 ingegaan met een nieuw gezicht. Niet alleen fles-etiket en blik hebben een ander aanzien ge kregen, een nieuwe reclame-campagne zal Seven-Up in de toekomst ook een ander image geven. Pagina 15. In januari heeft de Horecava weer plaatsgevonden in de RAI. Het was dit jaar voor de 25ste keer dat deze, inmiddels belangrijkste horeca-vak- beurs van Nederland, werd georgani seerd. Natuurlijk was ook Heineken op deze beurs aanwezig in een parkachtig geheel, bekend van het vorige jaar. Naast de bekende concern-produkten werd hier een aantal nieuwe produkten aan de horeca-ondernemer gepresen teerd. Pagina 10 en 11 geven u een beeld van de activiteiten. REGISTRADA

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 2