2 Oktober jl. onthulde de burgemeester van Rotterdam, de heer A.A. van der Louw, het beeld van Manneke Pils. Deze, door de Rotterdamse kunstenaar Huib Noorlander uit brons vervaardigde bierdrinker heeft een plaats gekregen op de hoek van de Croos- wijksesingel en de Linker Rottekade. Met de aanbieding van dit beeld door de heer A.H. Heineken aan de gemeente Rot terdam wil Heineken de verbondenheid met de gemeente Rotterdam onderstrepen. Het beeldje Manneke Pils is tevens be doeld om de herinnering aan de tot voor kort operationele brouwerij aan de Croos- wijksesingel levend te houden. VEEL BELANGSTELLING Onder een warm najaars-zonnetje hadden zich in de loop van de middag veel bewo ners van Crooswijk verzameld om de ont hulling van het beeld bij te wonen. De op gestelde dranghekken bewezen goede diensten, want rond een uur of vier waren enkele honderden toeschouwers aanwezig in afwachting van burgemeester Van der Louw en de heer Heineken. Inmiddels stonden de Tamboers en Pijpers van het Corps Mariniers opgesteld en luisterden zij met vrolijke fanfare-muziek het evene ment op. Gedurende de dag had de Hei neken spanwagen, voorzien van aankon- De schenkerde maker en de ontvanger drinken op Manneke Pils ROTTCMM HEEFT ZIJN MANNEKE PILS 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 7