Het moet ongeveer 75 jaar geleden zijn dat distilleerderij en wijnhandel Hulsink het Amstel agentschap voor Harderwijk en Ermelo op zich heeft genomen. Om de lange samenwerking tussen Hulsink en Amstel feestelijk te bevestigen, werd op 20 oktober het personeel van Hulsink in gezelschap van echtgenoten in onze vestigingen te Zoeter- woude en Zoetermeer ontvangen. De geschiedenis van Hulsink gaat veel verder terug dan deze 75 jaar. Oorspron kelijk als graanhandel begonnen, ging men in 1854, op het idee gebracht door de grote hoeveelheid jeneverbessen die in de omgeving van Harderwijk groeiden, oude genever stoken. Via een andere tak van de familie werd aan deze distilleerderij een wijnhandel toegevoegd; twee poten' die tot op de dag van vandaag nog van groot belang zijn voor Hulsink!" De derde poot, het Amstel agentschap, werd er dus rond de eeuwwisseling aan toegevoegd. Een tijd waarin het bier nog per zeilschip over de Zuiderzee naar Harderwijk werd vervoerd en de houten vaten soms letter lijk barstten van de kou. Na de tweede wereldoorlog werd het agentschap Kraay- enhof opgekocht en daarmee het afzet gebied met Putten en omgeving uitge breid. In de jaren zestig is men bij Hulsink op het idee gekomen een "witte vlek" op de Amstel kaart, het overige deel van de noord-west Veluwe, te gaan bewerken. WISSELWERKING WIJN EN BIER Naarmate de belangstelling voor wijnen in de laatste twintig jaar groeide, heeft Hul sink steeds duidelijker een eigen gezicht gekregen, door zich ook met wijn nadruk kelijk op de horeca te richten. Door zijn wijnafdeling in een vroeg stadium uit te bouwen en zich goed te informeren, heeft Hulsink een deskundige naam gekregen. Hulsink is momenteel één van de grootste agenten van Reuchlin, met name ook voor de betere wijnen. Was het vroeger zo dat men bij een bier-klant wel eens wat wijn kwijt kon, tegenwoordig gebeurt het wel dat een afnemer zo tevreden is over de wijnleverantie dat hij op Amstel bier over stapt. De omzet in wijnen vertoont een werkelijk spectaculaire groei, terwijl de omzet in fris en bier bij Hulsink ook boven het gemiddelde zit. De gedistilleerd afdeling heeft een duide lijke functie. Hulsink vervaardigt nog steeds zelf een aantal gedistilleerd produk- ten als jonge en oude jenever, citroen- en bessenjenever, kruidenbitter en vieux. De eigen produkten zijn in het Veluwse behoorlijk populair. De mogelijkheid een totaalpakket te kunnen leveren is voor de service-verlening van groot belang. En service ziet men bij Hulsink, samen met kennis van zaken, als de belangrijkste redenen van succes. Dat laatste geldt dan natuurlijk vooral voor wijn, aangezien dat veel minder een merkartikel is dan bier en fris. DUBBELE RONDLEIDING Gezien de aard van de activiteiten van Hulsink is het niet verwonderlijk dat het personeel zowel in Zoeterwoude als in Zoetermeer is ontvangen. De ochtend werd doorgebracht in Zoeterwoude waar een rondleiding door de brouwerij en een lunch op het programma stonden, 's Middags in Zoetermeer werd er ook een bezoek gebracht aan de produktieafdeling voor gedistilleerd en tekens werd er een wijnpresentatie gehouden. Deze geslaagde dag eindigde met een maal tijd buitenshuis, waarbij een oude Amstel fust-blok werd overhandigd alsmede aan ieder personeelslid een bierpul met in scriptie. HULSINK HARDERWIJK 25 jaar mm agent Het personeel van Hulsink in ontvangstgebouw 'De Hooiberg" te Zneterwnurie 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 6