GEDISTILLEERD EN WIJN aantrekken van deze trouwe groep van Amstel drinkers kan voor de slijter een sterke stimulans voor het totale dranken assortiment in zijn zaak betekenen Het assortiment biedt de slijter keuzemo gelijkheden te over. Via ons verkoopap paraat wordt de detailhandel regelmatig geïnformeerd over acties met Amstel bier en over de ontwikkelingen binnen de bier markt. Bovendien kunnen zij beschikken over opvallend verkoop-bevorderend materiaal, zoals showcards, affiches, prijskaarten, mobiles enzovoort. Tijdens de Slijtersvakbeurs is opnieuw de interes se gebleken, die de slijter heeft voor de verkoopmogelijkheden met Amstel bier. Als onderdeel van het Heineken concern, echter met een geheel eigen identiteit, heeft de Gedistilleerd en Wijn Groep Ne derland zich op de jongste Slijtersvak beurs wederom op aantrekkelijke wijze gepresenteerd. Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk, was de stand ook dit jaar op gebouwd in een bepaalde stijlZij vormde daardoor weer een van de attracties van deze beurs, en is dan ook door tal van branchegenoten met een bezoek vereerd. AANKLEDING STAND Gekozen was dit jaar voor een stand-aan kleding in de sfeer van het nieuwe G.W.N.-produkt Paradisi. Deze verruk kelijke cocktail is bij uitstek geschikt om zich binnen een geweldige entourage te presenteren. De stand was dan ook in exo tisch sfeer opgetrokken. Je zou kunnen zeggen, dat het geheel grote overeenkom sten vertoonde met een (dorps)terras of plein, dat te vinden is op een van de zon overgoten eilanden, gelegen bijvoorbeeld in het Caraïbisch gebied of de Stille Zuid zee. Dit zonnig aandoende en exotisch ge beuren werd nog extra geaccentueerd door de kleding van de vijf bedienende gast vrouwen. Zij vormden als het ware de na tuurlijke bewoners van het dorp. Deze Paradisi-gastvrouwen zorgden ervoor dat alle bezoekers in staat waren Paradisi te proeven op ruim ijs, met of zonder tonic. Geserveerd in een Paradisi glas met bij voorbeeld een schijfje citroen, een verfris send, eigentijds drankje! Uiteraard werd tijdens de door de G.W.N.-buitendienst medewerkers ge voerde gesprekken, gewezen op de aan trekkelijke marge die het produkt kent, en de ontwikkelde reclame-campagne. Tot slot ontvingen alle bezoekers de popu laire langspeelplaat "20 melodies from Paradise". BQKMA, COEBERGH, HOPPE EN JAGERMEISTER Ontwikkeld op initiatief van Bokma, werd het borrelhappenboek geïntroduceerd. De verkoop van dit boek werd op de beurs gestart en mocht als zeer succesvol wor den beschouwd. Tevens was aandacht besteed aan Bokma oude jenever. T en aanzien van deze smaak- richting vindt een duidelijke opleving van de belangstelling plaats. De G.W.N. on derstreept deze ontwikkeling met een ad vertentie-campagne, op dubbel-pagina- groot formaat, uitgevoerd in full-color. Eveneens kon men kennis nemen van de voor Coebergh ontwikkelde reclame campagne. De reclame-uitingen roepen een begerenswaardig, eigentijds beeld op, wat nu al de nodige positieve reacties bij zowel handel als consument heeft opgele verd. Hoppe bestaat 200 jaar! Dit feit wordt ge vierd met een premium-actie, in de vorm van een zware, messing, deurklopper. Op de stand was het actie-materiaal en de deurklopper (inscriptie mogelijk) uitvoe rig te bewonderen. Wat betreft Jagermeister, daarvoor is een miniaturen-dispenser vervaardigd. Het blijkt, dat voor dit flesformaat bij de han del en consument veel belangstelling be staat. Deze dispenser kunt U de komende maanden aantreffen op de toonbank van tal van slijterijen. WIJNHANDEL REUCHLIN Het was de tweede keer in het bestaan van de G.W.N. dat Wijnhandel Reuchlin als onderdeel van deze groep deelnam aan de Slijtersvakbeurs. Wijnhandel Reuchlin nam een gedeelte van de G.W.N. stand in en had een aantal specifieke activiteiten voor de slijter/wijnhandelaar waarbij vooral de nadruk werd gelegd op het kwa liteitsimago. Speciaal werd aandacht besteed aan de be kroonde wijnen, welke bij de beoordeling door de Vinitiers de la Tass' Armée zeer goed uit de bus kwamen. Het betrof hier twee Italiaanse wijnen, de Amarone en de Liano, en een Bourgognewijn: de Beaune du Chateau Rouge van Bouchard Père et Fils. Ook bij ander proeverijen worden de ze wijnen steeds weer als de beste beoor deeld. De totaalindruk was, dat de belangstelling van de slijter redelijk was, waarbij een aantal voor ons nieuwe slijters als klant genoteerd werden. Kortom, de G.W.N. stand gaf wederom tal van interessante aanbiedingen en mogelijkheden voor de bezoekers. Een geslaagd evenement. Presentatie van Hoppe produkten Het Paradisi dorp

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 5