AANDACHT VOOR AMSTEL Op zondag 14 en maandag 15 september is in de RAI te Amsterdam de Slijtersvakbeurs gehouden. De bezoekende slijters zijn op deze, jaarlijks terugkerende beurs in de gele genheid geweest kennis te nemen van het laatste nieuws op het gebied van de verkoop in gedistilleerd, bier, frisdranken en wijnen. De slijter in ons land heeft al jaren de on betwiste en welverdiende reputatie een er kende specialist op het gebied van ge distilleerde dranken en wijnen te zijn. Maar ook op het terrein van bier mag hij gerust "de vakman" worden genoemd! Door de ontwikkelingen op de Nederland se biermarkt en de verschijning van bui tenlandse bieren, vaak tijdens vakanties voor het eerst geproefd, krijgt de consu ment steeds meer belangstelling voor bier in het algemeen en voor de verschillende soorten en smaken. De slijter heeft hierop ingehaakt en het assortiment bier in zijn bedrijf uitgebreid en aangepast. AMSTEL BINNEN SLIJTERSKANAAL Onze presentatie op de Slijtersvakbeurs stond geheel in het teken van Amstel en was afgestemd op de ontwikkelingen bin nen het slijterskanaal. Het gaat goed met Amstel bier, ook bij de slijter. De geldomzet in bier is, in verhouding tot de totale geldomzet per slijterij, heel aan trekkelijk voor de slijter. De slijter is niet alleen een "biervakman", maar zijn aan deel in de totale Nederlandse "bierplas" is belangrijk en neemt nog steeds toe. Dat Deel van de bar. zo'n toenemend aandeel niet vanzelf groeit is te begrijpen. De slijter moet hier voor zelf een actief, en voor zijn klanten aantrekkelijk verkoopbeleid voeren. Amstel heeft voor hem grote verkoopmo gelijkheden binnen deze aanpak. Het is een nationaal bekend kwaliteitsmerk met een opvallende reclame-aanpak en ver koopacties. Amstel is marktleider in een aantal regio's en in andere regio's verwerft het een ster ke, gestaag toenemende, positie. Amstel drinkers zijn bovendien bijzonder merk- vast. Uit onderzoek is gebleken dat 67% van deze groep uitsluitend dit merk koopt. Het Deel presentatie van de stand Slijters en vertegenwoordiger TERUGBLIK SLIJTERSMKBEURS

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 4