Amstel Bockbier, 't is nu de tijd" en "Amstel Bockbier lekker terug" waren de thema's, die gebruikt zijn bij de herintroductie van Amstel Bockbier. Uit de uiteinde lijke resultaten kan geconcludeerd worden dat de herintroductie van Amstel Bockbier aan haar doel heeft beantwoord. Het Bockbier vormt een welkome aanvulling op het Amstel assortiment. bleek uit de feitelijke uitlevering. Al in de eerste week van november moest aan de drankengroothandels helaas "neen" wor den verkocht. Het bokbier, dat naar tradi tie slechts éénmaal in het begin van de herfst wordt gebrouwen, was op. In de horecamarkt, waar Amstel Bockbier dit jaar is geherintroduceerd, heeft Amstel Bockbier een aandeel van ±15% weten te verwerven. Dit mag niet onverdienstelijk genoemd worden. De actie ter ondersteuning van de verkopen heeft goed gewerkt. In de perio de van 15 september t/m 31 oktober ont ving de horeca-ondernemer bij aankoop van 4 kratten Amstel Bockbier 6 nieuw ontwikkelde Amstel Bockbierglazen gratis. Voorts konden de horeca-onder- nemers het ondersteunende reclame materiaal bestellen. Van deze mogelijk heid maakte 15% van de Amstel horeca ondernemers gebruik. Voor 1981 kan dan ook gerekend worden op een vaste positie van Amstel Bockbier temidden van de andere bokbier-merken. te meer daar de herintroductie van Amstel Bockbier zal worden uitgebreid naar de thuisverbruikmarkt. Bokbier neemt in de totale markt een be scheiden plaats in. Qua volume is het aan deel bokbier nog geen één procent. Dit aandeel geldt ook voor de horecamarkt. Ondanks het geringe aandeel betekent bokbier voor de bierliefhebber een ge waardeerde variatie op het gebruikelijke pils. De voorverkoopronde van Amstel Bock bier bij de drankengroothandels in de periode van 4 t/m 22 augustus 1980 lever de een resultaat op dat 50% hoger was dan verwacht. Die uitkomst heeft ertoe geleid het produktie-quantum te verhogen Dat deze verhoging gerechtvaardigd was, Café "Anno 1890" Amstelveen AMSTEl BOCKBIER 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 3