Inhoud decemberiaHO Tap en Schap is een tweemaandelijks informatieblad van Heineken Nederland. Redactie: E.C. Bouwmeester, Harriet Peteri. Vaste medewerkers: W.J. Hoeben, J. Reppel, M.P.J. van Soest, J. Zellenrath. Redactiecommissie: mr. R.A.B. Combée, R.G.H. Elfrink, J.F.B. Houthuys, A. Jansen, D. Marck, J.A. Vleghert. Redactieadres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. Tel. 071-81 42 49, 81 42 88. Bij de voorpagina: De redactie wenst u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Bij de achterpagina: Exotische sfeer in de G.W.N. stand op de Slijtersvakbeurs 1980. üp pagina 4 vindt u een nabeschouwing over de Slijtersvakbeurs. Heineken was op deze beurs vertegenwoordigd met een tweetal standsDe bierpresentatie stond ge heel in het teken van Amstel en was afge stemd op de ontwikkelingen binnen het slijterskanaal. G.W.N. presenteerde haar produkten in een fleurige stand in Paradisi sfeer. In de rubriek Parlant du vin wordt deze keer aandacht besteed aan Rioja wijnen. Deze wijnen bezitten over het algemeen de aantrekkelijke eigenschap van goede kwaliteit tegen relatief lage prijzen. Op pagina 10 en verder wordt uitvoerig inge gaan op het Rioja gebied, de bereiding, de kwaliteitscontrole enzovoort. December behoort tot de topmaanden voor vruchtensappen. Vandaar dat B3 in deze maand een actie voor de horeca op touw heeft gezet. Bij aankoop van B3 pro dukten in kleine fles kreeg de horeca-on- dernemer een doos kerstballen cadeau. Fraaie, kleurige kerstballen en een kerst- boompiek, afgebeeld op pagina 15. Voorpagina Inhoud en colofon 2 Amstel Bockbier 3 Terugblik op Slijtersvakbeurs 4 Gedistilleerd- en wijnhandel Hulsink 6 Manneke Pils 7 Parlant du vin 10 Groothandel Littooy 14 B3 kerstballen-actie 15 Leven in de bouwerij 16 Groothandel Van Pernis 18 Groothandel Van den Berg 19 Horeca onderweg 20 Pepsi-Light 22 Jubileum-acties groothandel Thijs 23 7-Up evenementen-team 24 Hotel het Speulderbos in een 'nieuw 25 SRV-actie 25 Nieuws allerlei 26 Achterpagina 28 Amstel Bockbier is dit jaar geherintrodu ceerd. In het vorige nummer van Tap en Schap heeft u kunnen lezen over de actie waarmee deze herintroductie gepaard ging. In dit nummer, op pagina 3, bekij ken we het verkoopresultaat van dit sei- zoensprodukt. jasje 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 2