A25Frm l#n in Amsterdam hadden op zaterdag 27 september zo'n honderd hengelaars een goede stek gezocht. Heineken, orga nisator van dit vistreffen, had 398 aanmeldingen voor deel name binnengekregen, waar van er honderd zijn uitgeloot om de hengels te mogen uit werpen. Onder de deelnemers bevonden zich ook vier dames. Jongste deelnemer was de 13-jarige Wilma Peeters uit Swolgen (Limburg), die dit jaar de titel "keizerin" ver wierf bij de junioren. Een titel die men verkrijgt na drie sei zoenen achter elkaar "koningin" te zijn geworden. Alles verliep prima: prachtig weer en goede vangsten. Zo werden er diverse karpers met een lengte van 40 tot 50 centimeter boven water gehaald. De heer J.C. Ongers uit Eind hoven die met een behaalde vangst van 6.90 meter ruim 1 meter voorsprong had op de winnaar van vorig jaar, die als tweede eindigde, mocht de reeds zestien jaar oude wissel- INDOOR FRIESLAND! 1) De Frieslandhal in Leeuwarden heeft van 14 tot en met 18 oktober onderdak geboden aan een re cord aantal bezoekers. De in totaal tienduizend- bezoekers van de 14e Indoor Friesland kwamen van heinde en verre om de verrichtingen van de nationale en internationale topruiters gade te slaan. De Engelsman Whitaker won de Grote Prijs, terwijl onze landgenoot Johan Heins is uit geroepen tot de beste ruiter van het concours. Op zater dag is de Bokma prijs ver reden, die door de heer B.W. Siemens van Heineken aan de winnaar werd uitge reikt. Onder gedempt licht, om het geheel optimaal uit te laten komen, kwam na de prijsuitreiking ook de Heine ken bierkoets in de piste, met een span van twaalf paarden. Voorts was ons concern verte genwoordigd door middel van reclameborden en -doeken en stands van Heineken, Tenido Sherry en Bokma. Ook de ge luidsreclame en het adverten tieprogramma waren door Heineken en Bokma verzorgd. Heineken natio nale HENGELWED- STRIJD 1980 (2) Aan het viswater van de Amsterdamse Hengelsport vereniging aan de Plesmanlaan 2 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 26