START VAN HET Teneinde de consumenten te confronteren met de vernieuwde smaak van suikervrije Seven-Up zijn er in meer dan 600 super markten demonstraties georganiseerd. De resultaten hiervan leveren een zeer succesvol beeld op. Meer dan 200.000 klanten in deze winkels dronken een glas vernieuw de suikervrije Seven-Up en een van elke drie consumenten kocht naar aanleiding hiervan een fles suikervrije Seven-Up. Een verheugend verkoopsucces dat bewijst dat de vernieuwde smaak aanslaat bij de Nederlandse consument. De demonstraties in de supermarkten hebben ook tot een zeer groot aantal display activiteiten voor Seven-Up geleid en met recht kan van een groot verkoopsucces voor vernieuwde suikervrije Seven-Up gesproken worden In 1980 is het Seven-Up evenementen team van start gegaan. Een enthousiaste brigade die het hele land doortrekt en de mensen opzoekt die gezellig en sportief bezig zijn. De eerste succesvolle "optredens" zijn achter de rug en het is ge bleken dat de waardering voor het Seven-Up evenemententeam groot is. In Nijmegen, tijdens de Vierdaagse, werden promotionele activi teiten ontwikkeld en kregen deelnemende wandelaars na de finish een verfrissend glaasje Seven-Up aangeboden. De Keistad-feesten in Amersfoort vormden de aanleiding voor het Seven-Up evenementen-team om jong en oud te amuseren, waarbij het produkt Seven-Up centraal stond. Een week lang is het team hier actief geweest en er kan ook hier gesproken worden van een succesvolle actie. Bij de opening van het ijshockey-seizoen 80/81 werd de perscon ferentie van ijshockey-club de Bisschop, die door Seven-Up wordt gesponsord, uiterst charmant opgeluisterd door Seven-Up cheer-girls en - hostesses. Ruime pers-publiciteit leverde dit op en het onderstreepte de actieve rol die Seven-Up op dit gebied zal blijven spelen. Jup 7up. t DEMONSTRATIES SUIKERVRIJE SEVEN-UP VERKOOPSUCCES SEVEN-UP EVENEMENTEN TEAM vlij, Daar Dis van op 7i Daar Fri< van op. 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 24