NIEUW m PEPSI: PEPSI LIGHT "Alleen water heeft minder calorieën" is het thema waaronder Pepsi Light in Neder land wordt gelanceerd. En zo is dat ook. Want Pepsi Light bevat maar 0,8 calorie per liter! Die sterke claim en de goede smaak van Pepsi Light vormen een uitstekend uit gangspunt vooreen veelbelovende start. Tel daarbij de zware ondersteuning met recla me en actie-aanbiedingen, en de grondslagen voor succes zijn gelegd. jepsi-co\o\\ CALORIE-ARME ERISDRANKEN WEER IN OPMARS Calorie-arme frisdranken zijn in Neder land nooit zo tot ontplooiing gekomen als in de Verenigde Staten. Het volume bleef steken op rond 2%% van het totale fris drankenvolume, en tot voorkort stond ook dat bescheiden aandeel steeds meer onder druk. Maar sinds kort biedt de warenwet de mogelijkheid calorie-arme frisdranken te maken, die beter smaken dan voorheen. Dit heeft geleid tot een toenemende be langstelling voor deze produkten. In de afgelopen 12 maanden is het totale volume aan calorie-arme frisdranken dan ook met ruim 12%% gestegen t.o.v. het volume dat in de 12 maanden daarvoor werd afgezet. En er zijn al tekenen die er op wijzen, dat dat groeitempo zal toene men. Ruim een kwart van het totale volu me aan calorie-arme frisdranken bestaat uit cola. Wel een verschil t.o.v. een jaar geleden, toen dat nog geen 1% bedroeg. PEPSI LIGHT - EEN STERKE FORMULE Pepsi Light heeft twee ijzersterke plus punten: geen andere suikervrije frisdrank bevat zo weinig calorieën (0,8 per liter); smaaktests hebben aangetoond dat Pepsi Light lekkerder wordt gevonden dan andere calorie-arme cola's. ZWARE RECLAMESTEUN Pepsi wil zeer snel bij zoveel mogelijk consumenten duidelijk maken, hoe weinig calorieën Pepsi Light bevat. Via een grote introductie-advertentie met steunkleur in de landelijke ochtendbladen Telegraaf, Algemeen Dagblad en Volkskrant. Via hele pagina's in kleur in 15 verschillende tijdschriften. En via opvallend displayma teriaal dat in ruime mate beschikbaar zal worden gesteld. PEPSI LIGHT MOET JE PROEVEN Via proeverijen in winkels en op de Huis houdbeurs zal de consument persoonlijk kunnen ervaren dat Pepsi Light een prima smakende cola is. Kan het overtuigender? OOK IN DE VAKBLADEN Door middel van kleurige vakbladadver tenties in Levensmiddelenmarkt, Food Magazine, Distrifood en Zuivelkoerier zal ook de detailhandel over de komst van Pepsi Light worden geïnformeerd. INTRODUCTIE-AANBIEDING Pepsi Light wordt op de markt gebracht met een daverende introductie-aanbie ding. Wat die inhoudt, is een verrassing. Maar u kunt ervan op aan dat uw afnemers daar graag op inhaken. Al met al mag u gerust concluderen, dat er alles aan wordt gedaan om Pepsi Light snel een sterke po sitie in de markt voor calorie-arme fris dranken te laten veroveren. Want een cola met zo weinig calorieën en zo'n goede smaak moét het bij de consument wel gaan maken. Het exacte tijdstip van introductie is afhan kelijk van ministeriële goedkeuring. Als deze op tijd afkomt, start de uitlevering rond half januari 1981 22 cola mei minder dan 1 calorie per Hier EXTRACT

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 22