hoeft zich te vervelen als de zon eens ver stek laat gaan. Vele maken ook gebruik van de gelegenheid om te gaan bowlen bij "de Kaasboer" in het acht kilometer ver derop gelegen Biggekerke. APARTE SFEER De heer van den Tol, die de Hogere Hotel vakschool in Lausanne bezocht en daarna iri binnen- en buitenland vele functies in de horeca bekleedde, zegt: "Bij goed weer blijven veel gasten op het terrein, ge nietend van de zon. Er heerst hier een apart sfeertje, omdat veel, telkens weer te rugkerende gasten elkaar kennen. Wij trachten de gasten zoveel mogelijk aflei ding te bieden. Wekelijks wordt een ten nistoernooi georganiseerd met leuke prijs jes voor de winnaars, gevolgd door een gezellige dansavond. Ook de kinderen worden niet vergeten, zij kunnen deelne men aan recreatieve zwemwedstrijden, een songfestival, gezamenlijke kinder maaltijden en puzzeltochten. In het nieuwe seizoen hebben we ook een video recorder waardoor wij 's middags ook kin derfilms kunnen vertonen. Maar ook brid gedrives zijn een regelmatig terugkerende avondvulling voor de oudere gasten. De bediening in het restaurant bestaat tijdens het seizoen uit dames, dat is bewust ge daan, omdat zij de kinderen beter aanvoe len. Tot de vaste staf behoort naast het echtpaar van den Tol, een technische man en een bedrijfsleider. Ook voor mevrouw van den Tol heeft de horeca geen gehei men meer, want zij was daarin al vele ja ren werkzaam voordat zij haar man leerde kennen. De taken zijn onderling verdeeld, maar in de praktijk komt het erop neer dat iedereen de bereidheid heeft om net dat te doen, wat noodzakelijk is op een gegeven moment. De onderlinge sfeer is uitste kend. De heer van den Tol: "Die goede sfeer is erg belangrijk, want tijdens het seizoen moet er heel wat werk verzet wor den. Wij hebben niet alleen te maken met de mensen die de maaltijden in het restau rant gebruiken, want er worden ook veel snacks en dranken afgehaald". De menukaart hebben we enigszins be perkt gehouden, maar ik dacht toch wel dat er voor iedere gast voldoende keus is. Er wordt veel vis, die is altijd vers, gege ten. Onze specialiteit is "Risotto", schol filets in een romige kerrysaus". PERSOONLIJKE ONTVANGST Als er nieuwe gasten binnenkomen moet het gesprek even onderbroken worden. De nieuwe gasten worden hartelijk tegemoet getreden en uitgenodigd om plaats te ne men in het restaurant. Na enige voorlich ting onder het genot van een drankje, aan geboden door de zaak, wordt de gasten de weg gewezen naar hun appartement. "Zo gaat dat hier'zegt de heer Van den Tol na terugkeer. "Iedereen wordt door ons persoonlijk ont vangen en uitgeleide gedaan en ook bij het vertrek bieden wij altijd een gratis drankje aan. Met die regel breken wij niet en dat geldt evenzeer voor de gewoonte om nooit iets van een gast te drinken als hij dat aan biedt. Hij betaalt voor zijn verblijf en daar hoeft verder niets meer aan toegevoegd te worden. We worden ook dikwijls bedankt als de mensen vertrekken. Dat vinden we eigenlijk niet nodig, want het is onze taak om het de vakantiegangers naar de zin te maken, daar hebben ze recht op". Me vrouw van den Tol vult aan: "De grond slag voor een goed horecabedrijf is eerlijk heid. Dat moetje al terug kunnen vinden in de prijsstelling; die moet in de juiste verhouding staan tot de kwaliteit en kwan titeit van het gebodene. Vertrouwen en hartelijkheid is zo belangrijkhet is onze er varing dat de mensen dat erg op prijs stel len. Je komt tegenwoordig nog maar zo weinig hartelijkheid tegen. Zo hebben wij er ook een gewoonte van gemaakt om de gasten die hier met de kerstdagen vertoeven een kerstkrans aan te bieden en hoewel het restaurant is geopend vanaf de paasdagen tot eind oktober, is ieder van de gasten op oudejaarsavond daar vanaf 11 uur van har te welkom. We zorgen voor lekkere hapjes en drankjesdie door ons gratis aangeboden worden". SPECIALE ARRANGEMENTEN Het gehele jaar door zijn er gasten in het Badmotel Westkapelle. In het voor- en na jaar zijn er veel gasten die profiteren van de speciale arrangementen, ook blijkt het bedrijf een bijzonder gewild object te zijn voor reünies en familiebijeenkomsten. De heer van den Tol: "De verblijfskosten zijn variabel en aangepast aan het jaarge tij. Over de exploitatievorm zijn we bij zonder tevreden en dat geldt gelukkig ook voor het bedrijfsresultaat". Wie eenmaal gast geweest is komt graag op dit plekje terug. "Dat mag gerust ge zegd worden" stelt de heer van den Tol, "ook volwassenen die hier vroeger als kind met hun ouders naar toe kwamen we ten ons nog steeds te vinden en ik overdrijf echt niet als ik zeg dat veel gasten ons be drijf als hun tweede huis zijn gaan be schouwen" j i y-.i Uf.il1 ^iiVU L' c l 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 21